Jag satsar tid, erfarenhet och ibland kapital i spännande entreprenörer och verksamheter. Jag gillar de första åren i ett bolags existens och kan engagera mig i mycket tidig fas: Innan det finns försäljning eller till och med innan det finns en första prototyp. Jag tillför riktning, hjälper till att hålla fokus på vad som är viktigast och adderar ett strategiskt synsätt. Jag säger vad jag tycker.

Bra idéer ger energi, oavsett vad de handlar om. Men några områden tycker jag är extra intressanta:

  • digitaliseringen av kunskapsintensiv tjänstesektor, det vill säga hur digitala lösningar kan förändra hur vi producerar, levererar och säljer tjänster som traditionellt sålts per timme
  • lösningar kring personlig och professionell utveckling
  • lösningar för småföretagare och entreprenörer

Ta kontakt om du söker en mentor i ditt entreprenörskap, behöver tidigt (seed) kapital, eller bara vill bolla en skön idé.