1. En stark kultur kan inte byggas på kompromisser. Alla ska inte hålla med.

  2. Kultur kan bara byggas på ägarnas värderingar.

  3. När man bygger en kultur kan vissa personer behöva sluta.

Om någon ska utses som ansvarig för “kultur” hamnar det ansvaret för det mesta på hr. Samtidigt har hr alltid i någon mån ett ansvar för den befintliga personalen och det uppdraget kan bli problematiskt vid införandet av en ny kultur. Man måste helt enkelt inse att vissa personer kan behöva sluta för att man ska lyckas med kulturen. Alla passar inte in.

En sak man ofta gör när man ska förändra en kultur är att man diskuterar hur man ska få alla med sig. Och ja, självklart måste man ha en plan för hur man jobbar med att förändra kulturen och hur man skapar förståelse för det, men jag tänker att det blir fel utgångspunkt att tänka att alla ska med.

När man bygger en kultur måste man inse att alla inte ska med Klicka för att Tweeta
  • Susanna Alola

    Alla sitter i samma båt, 1 styr, 1 övervakar och resten ror 🙂

  • Daniel

    Den 4rde obekväma sanningen: Varken ni vill eller inte så kommer subkulturer att utvecklas av folk som egentligen inte är lojala men måste jobba för sitt uppehälle (mat hyra m.m), och folk kommer att må psykiskt dåligt på jobbet, detta slutar med att man får antingen en ”rygghuggarkultur” eller en ”sykofantkultur” och alla utom ledningen förlorar på detta, pricis som ni vill ha det. ;). Dessutom är detta tillvägagånssätt odemokratiskt och kan liknas vid diktatur.

    • Nyfiken på vem ”ni” egentligen avser… kan du utveckla det?