De 4 dimensionerna
– Vad som krävs för att verkligen GILLA jobbet

Vad är det som gör att ett jobb känns så mycket bättre än ett annat? Vad är det egentligen vi söker när vi ser oss om efter nästa utmaning? Varför känns det så himla fel på vissa arbetsplatser? Varför är det inte så nice som du hade tänkt med eget företag? Vad är det de har, de som gillar jobbet så där löjligt mycket?

För några år sen investerade jag några 100 timmar på att sätta mig in i forskningsläget om vad som gör att ett jobb känns så himla mycket bättre än ett annat. Sen dess har jag kopplat det till erfarenheter från hundratals genomförda rådgivningssamtal och lyssnat till vad folk berättar, både om dåliga och positiva upplevelser. Resultatet är de 4 dimensionerna. De beskriver vad vissa kallar ”arbetsglädje”, men som helt enkelt handlar om att ha ett bättre jobb.

Fyra områden har tydligt forskningsstöd och återkommer gång på gång i samtal med människor som har hittat ett jobb de verkligen gillar. Om det är något som skaver på det jobb du har nu, så är det troligen en eller flera av de här fyra aspekterna som saknas. Om det just nu känns så bra det kan bli och du ständigt ser fram emot att få återgå till jobbet på måndag morgon, så är det troligen alla de här fyra bitarna som har fallit på plats. Jag kallar dem för de fyra dimensionerna och de svarar mot djupt mänskliga behov.

Men innan jag går in närmare på de fyra dimensionerna behöver vi stanna upp kort vid några yttre faktorer som också spelar in. De yttre faktorerna är allt sånt som lätt går att reglera i avtal. Som lön, arbetstid, förmåner och semester. Det är också sånt som avstånd till jobbet, arbetsmiljö, hur kontoret ser ut eller hur bra kaffet i automaten är.

Alla de yttre faktorerna kan ha en stark påverkan på om vi är nöjda på jobbet eller inte. Är de inte uppfyllda till en rimlig nivå så blir vi snabbt missnöjda med jobbet eller mår till och med dåligt. Pendla några timmar varje dag fungerar under en period, men efter ett tag gör det att även det mest givande jobb blir tröttsamt och oengagerande. Att klara sig med lägre lön fungerar också en period, framförallt om jobbet är starkt stimulerande på andra sätt, men efter ett tag blir den låga lönen för de flesta en faktor till missnöje. Ännu värre blir det om du har markant lägre lön än andra, trots att ni gör ungefär samma sak. Känslan av orättvisa blir snabbt så stark att även det mest stimulerande och meningsfulla jobb som finns blir olidligt jobbigt. Dåligt kaffe, tråkiga gråbruna stolar och kass musik i receptionen kanske inte gör jobbet outhärdligt men kan helt klart vara ordentligt störande moment.

Innehåll

Fyra dimensioner för ett riktigt bra jobb

De yttre faktorerna är alltså viktiga och kan göra att vi inte trivs. Men de kan de aldrig göra oss lyckliga. (Jag använder “lycklig” här i brist på ett bättre ord, du får lägga in din egen tolkning. Men poängen är att lycklig inte är detsamma som nöjd. Det är något mer än nöjd.)

Det är inte för att vi bor nära jobbet eller har hög lön som vi ser fram emot att gå till jobbet på måndag morgon. Avståndet till jobbet, lönen och en bra fysisk arbetsmiljö kan på sin höjd göra jobbet uthärdligt. Men aldrig mer än så.

Alla goda ting i livet är fyra.

Det är istället de inre faktorerna som kan göra att vi gillar jobbet på allvar. Det är dem som gör att vi ser fram emot att gå till jobbet. Och de är:

 1. Att du trivs med människorna runt omkring dig (relationer)
 2. Att du kan styra över hur du gör det du gör (autonomi)
 3. Att du gör skillnad för andra (mening)
 4. Att du kan se att din insats spelar roll (prestation)

Vad vi lägger mest värde vid varierar förstås från person till person och beror också på andra faktorer. Om du nyss flyttat till en ny stad påverkar det dina behov. Om du är singel kommer det troligen att påverka vad du prioriterar i livet. Om du har små barn eller vuxna barn, kommer dina preferenser att vara annorlunda. Din livsfas påverkar din syn på världen och din syn på dig själv. Dina tidigare positiva och negativa erfarenheter kan få dig att lägga fokus på helt andra saker än dina närmaste vänner.

Relationer/Människor

För de flesta kommer nog det här inte som någon överraskning. Att tycka om de du jobbar med är centralt för ett lyckligt jobbliv. Och att känna att det är ömsesidigt.

Det behöver inte alls handla om att du ska vara kompis med alla, men du behöver känna att det fungerar bra, att du i någon mån gillar dem du jobbar med.

 • Du trivs med dina kollegor och ni har kul ihop.
 • Du kanske till och med har en nära vän i organisationen.
 • Det är en trevlig/trygg/avslappnad/kul/maxad/välj-vad-du-tycker-är-viktigt stämning i gruppen.
 • Du gillar dem du jobbar med och de gillar dig.

Chefen är ett av de vanligaste skälen till att vi lämnar ett jobb. Kollegorna är det som i första hand håller oss kvar även när vi inte riktigt trivs i övrigt. Att inte svika kollegorna är ett av de starkaste skälen till att vi gör vårt bästa.

Autonomi

Bland det värsta som finns är att känna att man har något att göra eller ansvara för, men inte får. Alla har upplevt situationer då någon annan kommit in och tagit över, helt utan anledning. Ofta är det en chef (en av anledningarna till att chefen är den som får folk att sluta) men det kan lika gärna vara en medarbetare, en kund, en partner eller vem som helst. Självutnämnda experter finns överallt, ibland har de ett mandat att blanda sig i men minst lika ofta gör dem det bara ändå.

Autonomi är avgörande för att du ska gilla det du gör. Självständighet och självbestämmande över hur jobbet görs. Det finns två sidor av autonomi. Den ena är att andra inte ska begränsa dig. Att det inte finns rutiner, regler och arbetssätt som motverkar hur du jobbar eller styr dig för mycket. Att du inte har en chef eller kollegor som står och tittar dig över axeln och blandar sig i utan orsak. Den andra sidan av autonomi är att du behöver ha det som krävs. Du behöver de verktyg och det stöd som låter dig göra ett bra jobb. Du behöver kunskap, erfarenhet och förmåga att göra ditt jobb.

 • Du har kontroll över hur och var du gör ditt jobb.
 • Du har ägandeskap över dina uppgifter utan att känna dig för kontrollerad och styrd.
 • Arbetsplatsen gör det möjligt för dig att utföra ett bra jobb och du har de verktyg och förutsättningar som krävs för att kunna leverera.
 • Du kan själv fatta beslut och känna att jobbet du gör är ditt.

Mening/Syfte

Det är djupt mänskligt att söka efter mening. Vi behöver känna att det vi gör är viktigt på ett djupare plan, att det faktiskt är en bra sak att göra. De människor som känner att de bidrar till något, mår generellt bättre, även på jobbet. För en del är det breda allmängiltiga frågor som ger mening: viljan att hjälpa människor i nöd, tron på en gud, moraliska förpliktelser. För andra är det personligare saker, som att göra det bästa för sin familj, ta hand om släkt, eller bry sig om sina vänner.

 • Du känner att organisationen gör något som är bra på ett djupare plan
 • Du tror på det ni gör, på att det spelar roll
 • Du bidrar till något för andra människor, något som är större än dig själv och den organisation du jobbar för

Jag har märkt att mening är en vattendelare bland människor. En del tycker att det viktigaste som finns är att göra något meningsfullt. Andra tycker inte det spelar så stor roll. Båda grupperna går lätt till överdrift. Mening är inte det enda – men det är viktigt. Till exempel brukar en av mina kollegor säga att det där med meningsfullhet inte alls är viktigt för henne, “jag vill känna att jag kan påverka och att jag tjänar pengar”. Jag vill gärna nyansera den bilden något – jag tror att meningsfullhet är viktigt för alla och att vi ska vara försiktiga med att avfärda någon av parametrarna för kategoriskt. Men vi prioriterar olika och det är viktigt att ta de prioriteringarna på allvar.

Prestation/Resultat

Om mening främst handlar om vad man bidrar till, så handlar prestation om hur mycket man bidrar. Att lägga dagar av jobb på något bara för att inse att det inte leder någon vart eller att ingen behöver det, kan vara bland det mest demoraliserande som finns. Eller när du jobbat med något under en längre tid, men inser att det aldrig kommer att användas. För att må bra behöver du känna att du är bra på det du gör, att det du gör spelar roll, att det kommer till användning. Du behöver åstadkomma resultat.

 • Du känner att du är bra på det du gör, att du blir bättre, att du presterar. Du har en viss skicklighet och du bemästrar det du gör.
 • Du får bekräftelse på det du gör, andra (helst din chef, uppdragsgivare eller kund) ser att det du gör är riktigt bra.
 • Du känner att du åstadkommer resultat.
 • Du känner att du använder din potential och gör det du är bra på.

Vi behöver alla kunna gå hem och (i alla fall ibland) känna oss stolta över det vi gjort: ”Jag har gjort det som förväntades av mig, på ett sätt som jag själv är nöjd med. Jag har levt upp till mina egna förväntningar.”

Förstå vad som är viktigast för dig [test]

Alla goda ting i livet är fyra.

Alla fyra dimensionerna en påverkan på hur bra jobbet känns. Men de flesta människor har en eller två som de prioriterar. Här är en övning för att få en bättre uppfattning om vad som är viktigast för dig. Nedan kommer 12 påståenden om vad som är viktigt i jobbet. Din uppgift är att välja ut fyra. Om du bara fick välja fyra, vilka skulle det vara?

 1. Jag kan själv bestämma hur jag gör mitt jobb
 2. Vi spenderar en del tid tillsammans även utanför jobbet
 3. Jag använder de verktyg och arbetssätt som jag tycker fungerar bäst
 4. Jag kan växa som människa på jobbet
 5. Jag har friheten att utveckla och förbättra min roll och mitt ansvarsområde
 6. Jag har i alla fall några personer jag skulle se som vänner på jobbet
 7. Att jag är bra på det jag gör
 8. Organisationen jag jobbar för gör något som jag tycker är meningsfullt och viktigt
 9. Det jag gör spelar roll för min organisation, utan mig skulle det bli svårt
 10. Vi har det bra tillsammans på jobbet
 11. Jag tycker att jag åstadkommer något på jobbet
 12. Jag bidrar till att göra livet bättre, för andra

Vill du ta ett steg till så kan du blicka bakåt på ett tidigare jobb och fundera på hur det var då. Om du tar den period i ditt yrkesliv då det har känts som allra bäst, hur såg det ut då? Det kan handla om en arbetsplats, en roll, ett projekt eller en begränsad del av dem. Har du en tydlig period då det känts mindre bra, så kan du göra samma sak där. Vilka kriterier uppnådde du då?

Tolka dina svar

 • De första udda talen (1, 3, 5) motsvarar autonomi.
 • De sista udda talen (7, 9, 11) motsvarar prestation.
 • De första jämna talen (2, 4, 6) motsvarar relationer.
 • De sista jämna talen (8, 10, 12) motsvarar mening.

Såna här tester är helt meningslösa om du inte reflekterar över resultatet. Det är inget horoskop som plötsligt ska avslöja något om dig. Det kanske visar helt fel, eller det kanske visar rätt. Poängen är din reflektion kring just det. Fundera på om det stämmer att de dimensioner du fick fram faktiskt är viktigast för dig. Går det att se på tidigare jobb du haft? Vilka dimensioner dominerade då? Vilka dominerar nu?

Fatta beslut utifrån vad som är viktigast för dig

Drömmen om det perfekta jobbet haltar kraftigt. Att maximera alla de fyra dimensionerna kan tyckas vara det du borde satsa på, men tyvärr, så enkelt är det inte. För när du prioriterar ett område, kan det påverka andra. För mig till exempel, när jag startade mitt företag började jag jobba med frågor jag verkligen ser som meningsfulla, jag gjorde främst det som jag är bäst på och jag kände att mitt bidrag var stort (det var bara jag i företaget till en början, så allt berodde på mig).

Däremot så upplevde jag att min autonomi var begränsad. Autonomi kräver förutom att få göra hur man vill (det får man när man startar företag), även att ha resurserna till det (det är inte lika självklart att man har när man startar företag). När jag tidigare jobbade i stora organisationer behövde jag förhålla mig till policier, riktlinjer och chefsled men å andra sidan hade vi starka resurser och jag kunde verkligen få saker att hända när besluten väl var fattade, vilket gav mig större autonomi.

Mina relationer, slutligen, var det som påverkades mest av att starta företag. Eftersom jag var i princip själv i företaget under de första åren, var det inte fråga om att ha relationer till andra människor på jobbet. Sånt går att kompensera i viss mån genom att dela lokaler och sitta med andra och genom att söka sig till gemensamma event och träffar. Men riktigt samma sak blir det ändå inte.


När du börjar få en bild av vad som är viktigt för dig, kan du börja agera i den riktningen. Se över vad du kan förbättra redan här och nu. Och forma ditt nästa jobb för att få ut så mycket som möjligt av vad som är viktigast för dig.

Autonomi är ofta starkt kopplat till närmsta chef eller uppdragsgivare, till vilka verktyg och rutiner som finns och till vilka resurser som finns. Många av de som starkast värdesätter autonomi startar vid något tillfälle eget företag. Bygger du upp en stabil verksamhet som ger ett visst överskott, så kan du i många fall få som absolut mest självständighet genom att driva eget. Men det är långt ifrån enda vägen. Många ansvarsfulla roller ger autonomi, men var noga med vilka organisationer du vänder dig till. Ju större organisation, ju längre historik, ju mer styrd av lagar och regler – desto mindre autonomi finns normalt för respektive medarbetare. Ledarskapet är förstås också centralt. Om du värdesätter autonomi måste du titta på vilken kultur och vilket ledarskap som organisationen har. Hur fattas beslut i organisationen?

I den roll du har idag kan du försöka öka din autonomi genom att utveckla rollen tillsammans med din chef. Ta upp en diskussion om hur rollen kan bli mer självständig och hur du kan bli mer oberoende. I många fall kan det finnas uppsidor för organisationen, till exempel i ökad flexibilitet, färre flaskhalsar och kortare ledtider. Fråga vad som krävs för att du ska få större självständighet eller större mandat. Se också över de verktyg och metoder du använder; förbättra det du kan och lyft upp annat som förslag. Sist men inte minst, att få göra på sitt eget sätt hänger ofta ihop med att bevisa att man faktiskt kan styra själv. För att nå dit kan du både behöva lägga i en växel till, och ta reda på mer om vad som faktiskt krävs.

Prestation handlar mycket om att kunna känna att man får något gjort, att man åstadkommer resultat. Det handlar bland annat om att matcha sin kompetens med det organisationen behöver och se till att få jobba med det man verkligen är duktig på. Även här spelar närmsta chef eller uppdragsgivare förstås stor roll – har du en otydlig chef och det är otydligt vad du egentligen ska åstadkomma så kommer det kännas frustrerande. Får du däremot mål att jobba mot och viss struktur i arbetssättet, så kan du nå hur långt som helst. Tänk på att en del organisationer kan vara mindre lämpade för dig. I en liten nystartad verksamhet där grundaren fortfarande har en viktig roll, kan det visserligen finnas väldigt mycket att göra, men det kan också saknas ansvarsfördelning och vara otydligt vad som egentligen är viktigt.

Där du är idag kan du i många fall få mer utlopp för din prestation genom att förtydliga vad det är du ska åstadkomma. Ta upp det med din chef eller din uppdragsgivare, sträva efter att sätta mål som är tydligt mätbara och där ni båda vet när du är klar med det som ska göras. Förtydliga vad som ligger i din roll och vilket ansvar du har. Titta på hur de uppgifter du har relaterar till den större bilden: Hur svarar dina ansträngningar mot verksamhetens mål, eller mot vad andra avdelningar behöver. Därutöver finns förstås mängder av metoder för personlig produktivitet, men har du fokus på prestation så har du sannolikt redan tittat på en del av dem. En sak till: Fira dina framgångar och hjälp din organisation att göra det. I många organisationer läggs mer tid på att leta fel än på att fira vad som är bra – det är sådant som du kan hjälpa till att vända.

Relationer kan tyckas vara väldigt personligt. Det känns lätt som att antingen klickar man med de andra, eller inte. Och det finns absolut en poäng med att känna efter vilken typ av människor som jobbar på den arbetsplats du tänkt dig. Men relationer är mycket mer än så – vissa av de mest givande och starka relationer vi har är med människor som vi annars kanske inte hade träffat. Oavsett vilket, så kommer du att behöva bedöma hur stora möjligheter det finns till meningsfulla relationer i de tjänster du ser framför dig och i de organisationer du ser framför dig. Stora organisationer har ofta en fördel här, eftersom det finns så många människor och alltid är det några som du kan umgås med. Men en liten, tajt sammanbunden organisation eller avdelning kan i många fall vara det allra mest givande.

Om du idag är i ett sammanhang där du inte riktigt får fullt utlopp för den sociala sidan, så kan du göra en hel del åt det. Oavsett om du är i en bra organisation eller i en dålig, så är det väldigt sällan någon som hindrar dig från att dra ihop en afterwork, bjuda med några kollegor på lunch eller arrangera en innebandyturnering. Sannolikt är du social som person och har inget problem att knyta nya kontakter, men tänk också på att våga fördjupa en del av dem. Sök dig till de som du har mer gemensamt med. De kan finna på andra avdelningar eller till och med i en liknande roll men i andra organisationer, så starta nätverk och samarbeta över gränserna. Ta initiativ till aktiviteter, dela med dig mer om dig själv. Försök lära känna dina kollegor utanför jobbet ni gör. Sist men inte minst, har ni väldigt lite socialt utbyte idag kan det bero på att ni inte riktigt vågar blanda privat och jobb. Hjälp dina kollegor att släppa på illusionen att jobb är jobb och privat är privat.

Mening är det område som tydligast utesluter vissa verksamheter. Är det viktigt för dig att det du gör har en positiv inverkan på andra människor, så kanske till exempel tobaksindustrin är helt utesluten. Om det inte finns en roll på ett större tobaksbolag som just handlar om att förvandla organisationen till större ansvarstagande …? En del som drivs av meningsfullhet jobbar helst i ideell sektor eller i offentlig sektor, där det känns som att man kan göra mer skillnad för andra människor. Men även i privat näringsliv finns många möjligheter att göra något som är betydelsefullt för andra. Oavsett vad du väljer, kommer det att vara viktigt att du påminner dig själv om varför du gör det du gör. Allra viktigast är det i en junior roll, där den påverkan du personligen har kanske inte är jättestor. Du behöver se det du gör som en del i något större, se hur det du gör eller det ni gör hjälper andra människor.

Om det inte känns meningsfullt där du är idag, så är det mycket möjligt att det enda du kan göra är att byta. Men några saker kan du också göra där du är. Börja med att se mer konkret på mening: Fundera på vilka människor som organisationen har en positiv effekt för. Lista vilka positiva effekter ni skapar. Se sedan till dig själv: Vad vill du åstadkomma, vem vill du hjälpa, vad vill du bidra till? Fundera på hur du kan applicera det i det jobb du har. Kan du inte ändra för hela organisationen, så ändra det du kan.

[optin-monster-shortcode id=”ahucuamraluhlvd55fpt”]