Är 40 timmars arbetsvecka överskattat?

  • 85% av alla chefer jobbar övertid
  • 75% av alla chefer jobbar när de är sjuka
  • 74% av alla chefer är tillgängliga under sin semester

Siffrorna kommer från en undersökning genomförd av Svensk Chefsförening tillsammans med Novus opinion. 

Det är kanske politiskt inkorrekt att säga det, men jag tycker 40 timmars arbetsvecka och att vara otillgänglig under semestern är en förlegad syn. Privat och jobb blandas alltmer samman och jag tror att det bidrar till en bättre levnadsstandard överlag. Om jag läser jobbmejl på semestern, varför ska jag då mätas i en undersökning? Varför tittar inte samma undersökning på hur många som läser privata mejl på sin “arbetstid”?

Som chef kanske jag borde hålla mig borta från att mejla 3 på natten, från min semester eller på helger. Jag behöver visa att man inte ska behöva jobba dygnet runt. Absolut, det är en viktig signal att sända ut. Men varför kan jag inte också visa att ett flexibelt arbetssätt är okej och uppmuntrat? Det är okej att jobba på söndag.

Jag skulle svara ja på samtliga tre frågor som ledde fram till statistiken ovan. Jag jobbar mer än 40 timmar varje vecka. Jag jobbar när jag är sjuk. Och jag är tillgänglig på min semester. Mer eller mindre. Jag håller mig också borta helt ibland, gör mig så gott som otillgänglig ibland och kan vara sjuk och välja att avboka inbokade möten nästan oavsett hur viktiga de är.

Dessutom har jag som vd inte riktigt någon reglerad arbetstid, så begreppet “övertid” blir lite svårt att förhålla sig till. Och jag är ansvarig för den löpande förvaltningen av bolaget – vare sig jag är på plats eller inte. Så jag är väl inte representativ i undersökningssammanhang.

  • 20 procent av cheferna anser att de inte får den vila de anser sig behöva

Det är däremot naturligtvis ett problem. Men notera skillnaden här: Cirka 8 av 10 jobbar “övertid”, är tillgängliga på sin semester och jobbar när de är sjuka. Siffrorna framställs som alarmerande. Men bara 2 av 10 av cheferna själva – i samma undersökning – anser att de inte får den vila de anser sig behöva (“bara” i förhållande till 8 av 10, men ändå alldeles för mycket!).

“Arbetsmiljön, arbetssituationen för dagens chefer är tuff. Det är viktigt att även chefen får den vila och den återhämtning som är förutsättningen för ett ansvarsfullt arbete. Detta är extra viktigt för chefer som i sin tur har stort ansvar för anställd personal.”

Så säger Dolores Kandelin Mogard, kanslichef på Svensk Chefsförening. Absolut! Men då är det kanske klokt att börja med att se över den klassiska hårt reglerade synen på arbetslivet. Stress beror på att man upplever att man inte kan styra sin egen tid. Det beror inte på att man jobbar 20, 40 eller 60 timmar i veckan.

Håller du med?

Publicerat av Erik Fors-Andrée

Entreprenör, talare, utforskare, tänkare, upplevelse-junkie. Grundare gomonday.se. Boredom hurts my brain. Vill du prata mer? Du hittar mig på bland annat LinkedIn eller så kan du hitta en tid i min lunchkalender.

Dela med en vän eller kollega