8 skillnader mellan riktigt bra och genomsnittliga chefer

De bästa cheferna har en helt annan förståelse för arbetsplatsen, företaget och gruppen, jämfört med den genomsnittliga chefen. Det menar Geoffrey James som för några år sedan intervjuade flera av världens mest framgångsrika vd:ar. Det här inlägget är en översättning jag gjort av hans eget inlägg på inc.com. (Publicerat med hans tillstånd.)

Innehåll

1. Affärslivet är ett ekosystem, inte ett slagfält.

Genomsnittliga chefer ser på affärslivet som en konflikt mellan företag, institutioner och grupper av individer. De bygger stora ”arméer” som de ger order till, de pratar om konkurrenter som ”fiender”, och de behandla kunderna som ”territorium” att erövra.

Riktigt bra chefer ser affärslivet som en symbios där den som bäst kan ta hand om olikheterna, har störst chans att lyckas. De skapar starka team som lätt anpassar sig till nya marknader och bildar partnerskap med andra företag, kunder … eller till och med konkurrenter.

2. Ett företag är en gemenskap, inte en maskin.

Genomsnittliga chefer ser sitt företag som en maskin och de anställda som kuggar i ett kugghjul. De skapar stela strukturer med fasta regler och försöker att behålla kontrollen genom att ”dra i spakar” och ”styra fartyget”.

Riktigt bra chefer ser sitt företag som summan av individuella förhoppningar och drömmar, sammanlänkade genom ett högre syfte. De inspirerar medarbetarna till att hjälpa sina kollegor – och därmed hela företaget – att lyckas.

3. Ledarskap handlar om service, inte om kontroll.

Genomsnittliga chefer vill att de anställda ska göra exakt som de blir tillsagda. De är uppmärksamma på alla avvikelser och skapar en miljö där enskilda initiativ kvävs av mentaliteten ”vi väntar och se vad chefen säger”.

Riktigt bra chefer anger en allmän riktning och fokuserar på att skaffa de resurser som deras anställda behöver för att få jobbet gjort. De trycker beslutsfattande nedåt, så att arbetslagen kan bilda egna regler. Och de ingriper bara i nödsituationer.

4. Mina anställda är mina kamrater, inte mina barn.

Genomsnittliga chefer ser sina anställda som underlägsna och omogna varelser som man helt enkelt inte kan lita på om inte övervakas. Anställda lär sig samma attityd av sina chefer och lägger energi på att se upptagna ut och hålla ryggen fri.

Riktigt bra chefer behandlar varje medarbetare som om han eller hon var den viktigaste personen i företaget. Alla förväntas prestera på topp, från lastbryggan till styrelserummet. Till följd av detta tar också anställda på alla nivåer fullt ansvar för sin utveckling och prestation.

5. Motivation kommer från vision, inte från rädsla.

Genomsnittliga chefer använder rädslan för att få sparken, bli förlöjligad eller förlora förmåner, som det främsta sättet att motivera folk. Därför blir också både medarbetare och chefer oförmögna att fatta riskfyllda eller svåra beslut.

Riktigt bra chefer inspirera människor till att tro på en bättre framtid och visar hur de kan vara en del av den. Därför arbetar både medarbetare och chefer hårdare, eftersom de tror på organisationens mål, njuter av vad de gör och vet att de kommer att ta del av framgångarna.

6. Förändring innebär tillväxt, inte smärta.

Genomsnittliga chefer ser förändring som något både komplicerat och hotfullt. Förändring ska man genomgå bara när man är i desperat behov av det. De skjuter omedvetet upp all förändring… tills det är försent.

Riktigt bra chefer ser förändring som en naturlig del av livet. Även om de inte ser ett egenvärde i förändring, så vet dem att framgång förutsätter att medarbetarna tar till sig nya idéer och nya sätt att göra affärer.

7. IT skapar delaktighet, inte automatisering.

Genomsnittliga chefer utgår från den gamla uppfattningen om att teknik i första hand är ett sätt att förstärka den ekonomiska styrningen och kontrollen. De installerar centraliserade datorsystem som avhumaniserar och motverka medarbetarnas naturliga arbetssätt.

Riktigt bra chefer ser tekniken som ett sätt att släppa lös medarbetarnas kreativitet och bygga bättre relationer. De anpassar sina backoffice-system till de verktyg som människor faktiskt vill använda: smartphones och läsplattor.

8. Arbetet ska vara roligt, inte bara jobb.

Genomsnittliga chefer har uppfattningen att jobb – i bästa fall – är ett nödvändigt ont. De förväntar sig att de anställda inte ska gilla att jobba. Undermedvetet tenderar de därför att se sig själva som förtryckare och deras anställda som offer. Därför uppför sig också både chef och medarbetare på det sättet.

Riktigt bra chefer ser arbete som något som i grund och botten borde vara kul. De tror därför att den viktigaste uppgift en chef har, är att skapa jobb och uppgifter som kan göra medarbetarna glada.