Här är resultatet från ett personlighetstest jag genomfört. Insights Discovery är ett personlighetstest som bygger på Carl Jungs personlighetstyper. Den beskriver en persons styrkor och svagheter och kan vara en hjälp att förstå sig själv, känna till sina svagheter och förstärka sina styrkor. Det ger också tips till vad man ska tänka på när man kommunicerar med andra personlighetstyper.

Jag är en verkställande organisatör (flexibel)

Erik tilltalas av teoretiska och globala koncept. Han är en strateg och kan klart se för- och nackdelarna i de flesta situationer. Eftersom han tycker att en konversation skall ha ett syfte och han verkligen kan driva en diskussion till sin spets, låter han sig egentligen bara övertygas av fakta. Han är en naturlig ledare och tar kontroll genom sin förmåga att planera och ha klart för sig både långsiktiga och kortsiktiga mål. Han förväntar sig att överordnade skall ha tydliga riktlinjer, så att han vet exakt vad som förväntas och kan relatera till klara ansvarsområden. På jobb så sätter han igång fler saker än han avslutar han kan behöva någon som ser till att detaljerna följs.

Testet bygger på 25 frågor som besvaras på en skala från 1 (”stämmer inte in på mig”) till 5 (”stämmer mycket bra in på mig”). Till exempel så här:

Insights Discovery – Exempel på fråga

Ett av de viktigaste resultaten från Insights Discovery är kategoriseringen av personlighetstyp. Hjulet visar en medveten och en mindre medveten position. Den medvetna positionen är det som andra oftast ser när de träffar mig, framför allt i en yrkesroll. Den mindre medvetna positionen är något jag faller tillbaka till när jag är med min familj, mina närmaste vänner och oftast utanför yrkesrollen.

Insights Discovery – Färghjul

Övergången mellan den mindre medvetna och den medvetna positionen kräver energi. Man slår på och slår av olika dimensioner av sin personlighet när man på sig respektive tar av sig ”masken”.

Insights Discovery – Färgenergier
  • Personer med blå energin har som mål att förstå. Kvalitet och exakthet är viktigt i livet och personen kan ofta ses som analytisk och noggrann.
  • Personer med grön energi har harmoni som mål i livet. Det är viktigt med egna värderingar och gemenskap. Ses av andra ofta som vänlig och tillmötesgående.
  • Personer med gul energi har uppmärksamhet som mål. Det som är viktigt i livet för dem är glädje och engagemang. Av andra personer kan de lätt ses som spontana och idérika.
  • Personer med röd energi har utmaning och resultat som mål. Det som är viktigt i livet för dem är målmedvetenhet och effektivitet. Omvärlden ser dem som fokuserade och objektiva.

Det finns en mängd varianter av personlighetstester som bygger på Jungs psykologi. Insights Discovery är bara en. Tack till Marie Svedberg och MikS Ledarcoaching för denna rapport!