Som jag skrivit tidigare så tycker jag att personligt ansvarstagande är den absolut viktigaste personliga egenskapen.

Genom att få ansvar och ta ansvar växer man som människa. Men att få och ta ansvar på jobbet är naturligtvis inte helt lätt. Jag har kommit på mig själv med att ibland säga att man behöver få ansvar för att kunna bevisa att man kan ta ansvar. Och ibland säga motsatsen: Man måste ta ansvar för att kunna få ansvar. 

Ett klassiskt hönan-och-ägget-dilemma kan det tyckas. Eller helt enkelt två sidor av samma mynt. Man måste få ansvar för att kunna ta ansvar. Och man måste visa att man kan ta ansvar för att kunna få ansvar.

Ansvarsbägaren

Jag gör ett försök att reda ut det här med att ge och ta ansvar genom en liknelse: Se det ansvar du tilldelats som en bägare eller ett glas. Och det ansvar du tar som vattnet i det glaset. Fyller du inte upp glaset så gör du ett undermåligt jobb. Svämmar vattnet över så överpresterar du och går långt över ditt mandat. Båda kan ha negativa konsekvenser.

Låt ansvaret droppa lite över kanten för att få mer ansvar

För att utvecklas i arbetet skulle jag säga att det man ska göra är att fylla glaset till kanten, använda ytspänningen för att fylla det ytterligare lite, och ibland även låta det droppa över kanten.

Man kan se ansvarstagande i tre steg, där det sista är den klart säkraste vägen till utökat ansvar.

  1. Tar bara ansvar för konkreta uppgifter man tilldelas inom sitt tilldelade ansvarsområde. Gör inte saker självmant, trots att det ligger inom ansvarsområdet. Man säger ofta att ”det är inte mitt ansvar”.
  2. Tar ansvar självständigt för uppgifter inom sitt ansvarsområde, letar upp uppgifter och genomför dem. Hänvisar fortfarande ofta till att vissa saker inte ligger inom ”mitt område, min befattning”.
  3. Tar ansvar för lite mer än sitt tilldelade ansvar och befogenhet. Går lite över sitt mandat.

Alltså: Vill du växa på jobbet, få större ansvar, så fyll bägaren och låt det droppa över lite. Som chef: Var uppmärksam på vattennivån hos respektive medarbetare. När det är dags att utöka ansvaret, ge ett glas som är tillräckligt stort för att det ska ta ett tag att fylla.

Publicerat av Erik Fors-Andrée

Entreprenör, talare, utforskare, tänkare, upplevelse-junkie. Grundare gomonday.se. Boredom hurts my brain. Vill du prata mer? Du hittar mig på bland annat LinkedIn eller så kan du hitta en tid i min lunchkalender.

Dela med en vän eller kollega