Beslutsfattande genom OODA-loop

Lästid: Cirka 2 minuter

OODA-loopen har sitt ursprung i det militära området, med tydligt syfte att vinna strider. Metoden tillskrivs militärteoretikern John R Boyd. Men liksom många andra modeller inom försvaret så har konceptet överförts till näringslivet, som verktyg för att utveckla och förstå olika beslutsprocesser.

För Boyd var möjligheten till att vinna ett slag baserat på den egna förmågan att observera, orientera sig och sedan besluta sig för att handla. De olika stegen kallas Observe, Orient, Decide och Act. OODA-loopen är både ett verktyg för att förstå den enskilda beslutsprocessen och för att förstå beslutsprocessen hos olika parter i en konkurrenssituation (eller stridssituation). Kort sagt: Snabbast OODA-loop vinner.

  • Cykeln börjar med observationen, det vill säga att samla in all tänkbar data om situationen. Vid observationer behövs en klarsynthet som inte förvränger verkligheten. Ju mer information som kan tas in om den rådande situationen, desto bättre.
  • I observationerna måste man orientera sig, det vill säga filtrera all data så de mest väsentliga delarna väljs ut. Orienteringen sker utifrån en mängd faktorer såsom tidigare erfarenhet, kulturell och social bakgrund, kunskap med mera. Det handlar om att sätta saker i en sammanhang och i relation till varandra. Förstå hur det hänger ihop.
  • När man orienterat sig är det dags att fatta ett beslut.
  • Beslutet ligger till grund för hur man handlar.

När beslutet genomförts observerar man på nytt hur läget är och hela OODA-cykeln börjar om igen. Ju snabbare processen går desto större konkurrenskraft har man. 

Jag tycker att det här är en ganska bra beskrivning av hur beslutsfattande går till. Självklart är det mycket mer komplext i praktiken, men modellen är ändå värdefull. Om man har svårt att fatta ett beslut, kan man till exempel dra slutsatsen att det är antingen observationen eller orienteringen som saknas. Det kan vara information som saknas och som måste samlas in (observation) men det kan också vara att informationen måste behandlas på ett annat sätt, ibland kanske man helt enkelt måste sova på saken (orientering).

De som läste det här ⬆ gillade också de här ⬇

Projekttriangeln - Vad är viktigast i ditt projekt: Tiden, pengarna eller resultatet?

Projekttriangeln – Vad är viktigast i ditt projekt: Tiden, pengarna eller resultatet?

Projekttriangeln är en av grundbultarna i projektmetodik. Tid ("jag vill att det ska gå snabbt"), pengar ("jag vill ha det billigt") och resultat ("jag vill att det ska bli bra") blir var sin sida i en triangel för att visa på beroendena mellan de tre Läs hela inlägget ...
Maslows behovstrappa - ett ledarskapsperspektiv

Maslows behovstrappa – ett ledarskapsperspektiv

Maslows behovstrappa (eller behovshierarki, behovspyramid) är en klassisk psykologisk modell som används i en mängd sammanhang. Inom marknadsföring är den ofta en del i grundutbildningen, och den citeras också flitigt i bland annat ledarskapskurser. Samtidigt har modellen också fått mer och mer kritik, kanske framför allt från Läs hela inlägget ...
Mötesteknik: Edward de Bonos sex tänkande hattar

Mötesteknik: Edward de Bonos sex tänkande hattar

Edward de Bono är läkare och har skrivit om lateralt tänkande, det vill säga förmågan att tänka på ett problem från olika synvinklar. Hans modell kallas sex tänkande hattar  (eller "tänkarhattar") och är avsedd att tydliggöra olika synsätt. Det är ett utmärkt verktyg vid möten och ett sätt Läs hela inlägget ...
Så får vi flyt i förändringsarbetet med Action Boards

Så får vi flyt i förändringsarbetet med Action Boards

Vi jobbar mycket med visualisering i arbetssättet, det vill säga att presentera arbetsmoment och uppgifter visuellt . Var och en av våra fyra grupper har varsin yta på väggen (not: en av dem har numera istället en bok). Där sätter de upp postit-lappar med förslag, Läs hela inlägget ...

Publicerat av Erik Fors-Andrée

Entreprenör, talare, utforskare, tänkare, upplevelse-junkie. Grundare gomonday.se. Boredom hurts my brain. Vill du prata mer? Du hittar mig på bland annat LinkedIn eller så kan du hitta en tid i min lunchkalender.

Dela med en vän eller kollega