Innehåll

Bloggande är personlig utveckling

Not från 2010. Det här är en sammanställning av flera inlägg jag skrev 2005 då jag pluggade marknadskommunikation och projektledning på Berghs School of Communication. Inläggen kommer från min första blogg och när jag ser tillbaka konstaterar jag att bloggande är personlig utveckling.

Team – Workshops – Visualisering

12 september 2005. Tre arbetssätt jag använt och ska utveckla ytterligare:

  1. Team. När man jobbar två och två, bollar idéer och låter perspektiv mötas ökar både kreativiteten och produktiviteten (under förutsättning att man gör det metodiskt).
  2. Workshops. Workshopformatet skapar delaktighet, förståelse för olika roller (till exempel konsult/beställare) och genererar idéer och lösningsförslag. Dessutom är det kul!
  3. Visualisering. Genom att visualisera skapar man engagemang och tydlighet. Både för att fånga upp behov (kravfångst) och identifiera lösningar (kravspecifikatioin) innebär visualisering ett sätt att få samförstånd. Det blir mer verklighetsnära och blir också lättare att få struktur när man visuellt har saker och ting bredvid varandra.

Kontinuerlig uppföljning – Motivation – Helhet

24 augusti 2005. Jag köpte DVDarena våren 2004 av grundarna och sålde igen augusti 2005. Under dessa 1,5 år ökade omsättningen med 44%, kundregistret ökade med 140% och det löpande arbetet effektiviserades så att det krävde cirka 70% mindre tid. Verksamheten behövde nya idéer och perspektiv för att växa vidare och jag valde därför att överlåta den till ny ägare.

  • Den viktigaste generella lärdomen jag dragit är vikten av snabb och kontinuerlig utvärdering och åtgärdande, både av egna och andras åtaganden. Dåliga satsningar ska avbrytas snabbt och goda idéer ska genomföras omgående. Detta har blivit tydligt på flera sätt under tiden med DVDarena, exempelvis i marknadsföringsåtgärder som fortgått under längre perioder utan att vara lönsamma. Eller små problemområden som växt sig större med tiden för att de inte åtgärdats direkt.
  • Jag har fått ytterligare en påminnelse om vikten av incitament och motivation för att uppnå fortlöpande resultat. Det är enormt svårt att bibehålla engagemang hos medarbetare – ekonomisk ersättning räcker inte. För att få något gjort måste man skapa incitamenten för det – det är en investering som lönar sig snabbt.
  • Med facit i hand kan jag konstatera att förståelse för helheten är viktigare än detaljkunskap. Att driva butiken har gett mig erfarenhet kring en mängd områden, från logistik (orderhantering, lager, paketering och frakt) och kundtjänst, till mer administrativa uppgifter, sortiment, prissättning och kravtrappa/indrivning. Dessutom har det förstås gett en allmän branscherfarenhet kring detaljhandel, e-handel och köpfilm. Det var inte förrän alla delarna fallit på plats som jag insåg var de riktiga förbättringsmöjligheterna fanns.

Integrerat synsätt – Metodiskt tillvägagångssätt

20 maj 2005. Berghs avslutades med slututställning. Slututställningen är resultatet av ett halvårs arbete med exjobb i en grupp med fem personer. Enligt lite (högst ovetenskaplig statistik) från vår monter på slututställningen visade att den var mest välbesökt (upp till 21 personer samtidigt), längst besökstid (fem minuter i genomsnitt) och mest intresse (kommentarer som ”Är det här SVT Bild? Bra, det var därför jag kom hit”).

  • Det jag fått från Berghs är i första hand det integrerade synsättet på kommunikation. Integrerad kommunikation handlar lika mycket om att jobba tillsammans över gränserna, som att förmedla samma budskap i alla kanaler. Kort sagt har jag lärt mig att korsbefrukta strategi och kreativitet.
  • Jag har också utvecklat ett metodiskt tillvägagångssätt för att skapa kommunikation. En plan som för framåt, från affärsidé till försäljning — från kalla affärsmål till levande varumärken och kundvärden.

Få nåt gjort – Utgå från hur människan funkar

7 september 2005. Ett av de utvecklingsprojekt jag jobbar med är ett verktyg för personlig effektivitet, mindplanner.com. Jag utgår från David Allens ”Getting Things Done” i kombination med lite andra teorier och modeller.

  • Många projekt drunknar av att de har ett för avancerat system för planering, med gantt-scheman, flödesdiagram etc (även om jag själv också använder Projektplatsen och MS Project ibland). Jag tror att många projekt skulle vinna på att man satsade mer resurser på genomförande och mindre på detaljplanering. Det väsentliga för att få nåt gjort är att fokusera på det väsentliga – det vill säga att få nåt gjort.
  • Jag utgår från en av teserna jag fastnade mest för hos David Allen: Personlig effektivitet måste utgå från hur vi funkar som människor, hur vi faktiskt jobbar. Därför ska verkliga användare jobba i verktyget redan från de allra första prototypena och deras krav och behov är styrande i utvecklingen. (NOT 2010: Det här var innan jag upptäckte agil metodik och började jobba med Scrum).