Bossidy & Charan: Execution must shape strategy

(Det här är del 5 bland mina inlägg om Execution & Time Management. Alla inlägg finns här.)

Företag och projekt skadas av för lite fokus på handling, genomförande och implementering och för mycket drömmande, intellektualisering och strategi hävdar Larry Bossidy och Ram Charan.

”People assume that the statement of an idea instantly produces results.”

Det ligger nog mycket i detta grungläggande antagande. Det händer ofta att idéer och planer inte blir verklighet för att man tror att de kommer att realiseras av sig själva, så snart de formulerats.

”Execution must shape strategy.”

Ja. Men jag tror att det omvända förhållandet är minst lika vanligt. Organisationen lämnar alltför ofta inte utrymme för nytänkande och drömmande, utan begränsas av att tänka för tidigt på ”hur”. Bossidy och Charans synsätt är visserligen viktigt, men jag tycker att man bör utgå från en dynamisk treenighet av vision, strategi och genomförande. De tre måste ömsesidigt forma varandra, men de måste också var och en få fritt utrymme utan hänsyn till de andra.