CurlingGÄSTINLÄGG FRÅN FRAMFOT. I en färsk undersökning vi gjort visade det sig att en mycket vanlig utmaning för chefer är att ställa krav och att få medarbetare att ta eget ansvar.

Är det något du känner igen dig i? Att vara curlingchef innebär att förväxla omtanke med service. Att sopa banan och serva medarbetarna med lösningar så att de inte behöver tänka själva och ta eget ansvar.

Det är lätt hänt att ibland slinka in i rollen som den som sopar banan.

7 tips för att ställa krav och få personalen att ta mer ansvar

1. Inse att du har att göra med vuxna som du kan ställa krav på. Du kan inte förändra andras personligheter. Det du kan påverka är andras inställning och beteende. Nästa gång någon kommer med ett problem till dig, fråga hur de själv skulle vilja lösa det. få dem att ta ansvar över lösningen.

2. Acceptera inte flykt från ansvar. När det kommer väldigt mycket bortförklaringar som ligger utanför personens kontroll ställ frågan: ”Det kommer alltid vara saker som vi inte kan kontrollera. Jag vill veta vad du kan påverka?”

3. Strunta inte i viktiga konflikter. Om du hela tiden söker bibehålla harmoni och undvika konflikter, så är det just konflikter och dålig stämning du underblåser.

4. Låt människor växa genom att få göra misstag och se till att de också själva får ställa misstagen tillrätta. Poängen med att göra misstag är att lära sig av dem. Om någon annan löser problemet så blir det ingen lärpunkt (annat än att chefen fixar alla problem).

5. Se och uppmuntra de bra exemplen på ansvarstagande. Bejaka initiativ och ge andra möjligheten att testa sina egna idéer. Det du fokuserar på växer.

6. När du ställer krav, se till att du använder JAG-form och är tydlig med vad du uppfattar och vill.

7. Ta ditt eget ansvar ;) Om personalen vant sig vid att de inte behöver – eller förväntas – ta eget ansvar så har ni en resa att göra. Det kommer inte gå på en dag. Därför är det viktigt att du förstår att det tar tid att ändra på och att du tar ditt ansvar för att det ska ske.