Dale Carnegie

Dale Carnegie skrev 1937 boken ”How to Win Friends and Influence People” (utgiven på svenska med titeln ”Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning”). Titeln låter kanske lite löjlig men boken är faktiskt välskriven och innehållsrik. Det var en av de första och mest säljande böckerna i självhjälp eller personlig utveckling. Boken handlar kort och gott om hur man blir framgångsrik.

Innehåll

Carnegies tre grundläggande tekniker för att framgångsrikt bemöta andra människor

Don’t critizise, condemn or complain.

Positiv betingning är effektivare än negativ.

”It’s a lot more profitable to begin with yourself, then trying to improve others — and a lot less dangerous.” (Red. citat)

Det är inte svårt att kritisera andra — det kan vem som helst göra. Men att ha förståelse (och förlåtande) för andras handlingar är svårare. Förstå istället för att kritisera — det skapar sympati, tolerans och vänlighet… ”to know all is to forgive all”.

Give honest, sincere appreciation.

Uppmuntran och uppskattning är grunden till motivation. Glorifiera människorna omkring dig!

”The deepest urge in human nature, is the desire to be important.” (John Dewey)

”The deepest principle in human nature is the craving to be appreciated” (William James)

Man når längre genom att tänka på fördelarna för den andra personen och inte bara sina egna. ”Desire for intention”, ”parental interest and approval”, ”nourishment for my self esteem”…

”Every man I meet is my superior in some way. In that, I learn of him.” (Emerson)

”Let’s cease think of our accomplishments or wants — let’s try to figure out the other persons good points.”

Arouse in the other person an eager want.

Det finns bara ett sätt att få folk att göra något: Få dem att vilja göra det.

”Why talk about what we want — that’s childish, absurd. Of course you’re interested in what you want, you are eternally interesed in it, but no one else is. The rest of us, are just like you, we are interested in what we want. So the only way on earth to influence other people, is to talk about what they want and to show them how to get it.”

”If there is any one secret of success, it lies in the ability to get the other persons point of view and see things from that persons angle as well as from your own.” (Henry Ford)

Dale Carnegies 6 tekniker för att förstå och komma överens med andra människor

Become genuinely interested in other people.

”Jag” är språkets mest använda ord, av den enkla anledningen att folk är intresserade av sig själva. Lär känna folks nanm, födelsedagar och intressen — visa intresse för dem.

”We are interested in others when they are interested in us.” (Publilius Syrus)

Smile.

Handling och känsla följer varandra hand i hand — om man reglerar handlingen, vilken är direkt underordnad viljan, så kan man styra känslorna. Ett leeden skapar glädje.

”There is nothing either good nor bad, but thinking makes it so.” (William Shakespeare)

Remember that a person’s name is to that person the sweetest and most important sound in any language.

Människor vill ge sina namn i museisamlingar, fonder och släktträd. Man är mer intresserad av sitt eget namn än av andra och lystrar instinktivt när man hör det nämnas.

Be a good listener — encourage others to talk about themselves.

En intressant samtalspart är i många fall en god lyssnare. Uppmundra samtalsparten att prata, för nästan alla är intresserade av att berätta om sig själva. Inget är så smickrande som någon som verkligt intresserat lyssnar och tar till sig.

Kunden som klagar är i många fall bara ute efter en känsla av betydelse. Lyssna till klagomålet, så behöver kraven kanske inte ens tillgodoses… Läs på om människor och visa intresse för dem. Människor behöver ofta en lyssnare för att själva bilda sig en uppfattning och för att avlasta sina tankar.

”To be interesting — be interested.”

Talk in terms of the other persons interests.

Presentera erbjudanden från mottagarens synvinkel — vad har han eller hon att tjäna på detta?

Make the other person feel important, and do it sincerely.

Nästan alla man träffar, tycker att de är bättre än man själv på något sätt. Få de att förstå att man uppriktigt erkänner deras överlägsenhet.

”Talk to people about themselves and they will listen for hours.” (Disraeli)

Gör mot andra, som du vill att andra ska göra mot dig. Visa uppskattning, tacksamhet, glädje, värme… Uttryck beundran.

Utgå från andra

Carnegie verkar utgå från en psykologisk egoism. Han pratar till exempel om hur en gåva till Röda korset bottnar i sökandet efter känslan av att ha gjort en god gärning.

”Self expression is the dominant necessity of human nature.” (William Winter)

Låt andra tro att den briljanta idén är deras, låt dem själva koka ihop den, så kommer de att tycka om den, även de inte först gjorde det när du presenterade den.

Man vill hellre köpa, än bli påsåld något. Man vill vara viktig, själv fatta besluten och själv stå i centrum, även om det sker på mycket skiftande sätt. ”Besvara snarast” kan skapa en känsla av mindervärde hos mottagaren — ”har han mindre tid än jag”.

Påverka genom motpartens vilja och önskan. Hitta ”efterfrågan” och anpassa erbjudandet efter den.