Alexander Kjerulf har den helt underbara titeln Chief Happiness Officer. Han är expert på vad som får oss att trivas – älska! – vårt jobb. Och det bästa av allt: Det krävs bara två saker!

Lycka på jobbet handlar om två saker: resultat och relationer. Resultat är att känna att man presterar, att man är bra på det man gör… den där känslan av att man är grymt bra!

Relationer handlar om att man ska gilla de man jobbar med och att de också gillar en. Att ha minst en vän på jobbet tredubblar trivseln!

Happiness at Work. ”It’s about two things. And it’s not about the salary. It’s not about the perks. It’s not about the bonus or your promotions or titles.

It’s about two things. It’s about Results and Relationships.

Results is about being good at what you do, it’s about kicking butt! It’s about knowing that you create value, that YOU make a difference.

Relationships is about liking the people you work with. This is the most fundamental psychological need we human being have. And it’s very simple: It’s the need for the people were with, to like us. I know that the poeple around me like me.”