Disruptiv förändring i juristvärlden?

När nya aktörer plötsligt tar över en existerande marknad kan man kalla det en disruptiv förändring (vad man skulle kalla ett paradigmskifte i vetenskapen). Det gamla blir helt obsolet och det nya blir normen som alla måste förhålla sig till. Ett klassiskt exempel var när Henry Ford lanserade Model T som gjorde att Ford på bara sex år tog 50 % av bilmarknaden. Ett modernare exempel är hur Spotify och liknande tjänster förändrar spelreglerna för de etablerade aktörerna inom musikindustrin, eller hur dagstidningar tvingats till nedskärningar på grund av föråldrade affärsmodeller.

Chris Bull

I november är det dags för VQ Forum där temat är den förändrade juristvärlden. Jag kunde inte hålla mig till 14 november utan hade ett försnack med en av konferensens talare redan nu.

Chris Bull är internationell advokatbyrårådgivare och själv tidigare bland annat vd för Osborne Clarke Group. Vårt samtal tog sin början i en diskussion om huruvida den förändring som sker inom juridikvärlden är disruptiv eller om det snarare är en evolution.

Disruptiv förändring i juristvärlden

Disruptiv eller inte är en fråga som väcker känslor och som ofta delar människor i två läger. Den som har en väldigt positiv syn på förändringarna pratar gärna om en disruptiv förändring för att markera skillnaden mot det gamla. Medan den som ser förändringarna med mer skepsis hellre använder andra termer.

Chris Bull: Jag tror att många landar i att se det som en evolution. Men för en stor del av marknaden är det en mycket snabb evolution. På den brittiska marknaden kan man som exempel ta de företag som tillhandahåller juridiska tjänster till konsumenter. Effekterna av förändringarna där är just nu enorm. Konkurrensen ökar mycket snabbt, i form av nya advokatbyråer, byråer finansierade och drivna av icke-jurister, online-tjänster och nya distributionskanaler som banker och företag som erbjuder finansiella tjänster. På den marknaden är det nära en revolution. För de stora byråerna däremot, såväl i London som i Stockholm, går det lite långsammare och de hinner fortfarande bestämma sig för vad de ska göra. På det stora hela är det ett stort ögonblick i utvecklingen av juridiska tjänster.

Själv skulle jag kalla förändringen för disruptiv, men Chris Bull pratar alltså hellre om en snabb evolution – kanske för att inte skrämma bort potentiella kunder…? En konsekvens av en disruptiv förändring är att en del befintliga aktörer inte klarar av att förändras på djupet, och tvingas försvinna från marknaden. Här är vi dock helt överens: De närmaste åren kommer att antal aktörer att försvinna.

Chris Bull: Jag tror att vi får se en hel del namn försvinna från marknaden. Det finns för många byråer internationellt för att alla ska överleva. Dels tror jag vi kommer att se en stor våg av fusioner och förvärv. Det har folk pratat om i flera år, men det har hittills skett långsamt. Allt jag sett tyder på att det accelererar och kommer att fortsätta öka. Dels tror jag att ett antal byråer kommer att falla sönder, främst av rent ekonomiska skäl. Och dels tror jag vi kommer vi se fler avhopp. Partners eller hela grupper av partners som lämnar byrån och som på kort sikt får andra att följa efter, vilket kan få mycket stora konsekvenser för etablerade byråer.

Det vi ser är en mängd förändringar som sker samtidigt, snarare än en stor revolutionär förändring. Men en advokatbyrå om 3-5 år kommer att vara väldigt annorlunda från hur den typiska byrån varit hittills: sättet att organisera sig i partnerskap, mycket begränsad marknadsföring, inga affärer på nätet och skött på ett annat sätt än andra företag. Om 3-5 år kommer juridik att vara väldigt likt hur affärer drivs i andra branscher.

Vem driver förändringen?

Som jag skrivit i min tidigare marknadsanalys av juristbranschen så tycker jag att så gott som all innovation man ser inom juridik är intern innovation, det vill säga den är främst riktad inåt den egna organisationen, de egna arbetsprocesserna, arbetsverktygen och kvalitetssäkringen. Ytterst få aktörer jobbar med innovation riktad utåt, mot kunden, nya erbjudanden, nya marknader eller nya leveranssätt.

Chris Bull: Jag håller med om att innovation inifrån-ut respektive utifrån-in är ett väldigt bra sätt att se på det. Mycket av det som sker ligger inom byråerna. Men det stora kravet på innovation kommer från kunder, främst från stora företagskunder som vill ha en förändrad tjänsteleverans och förändrade priser. Inom privatjuridik har kunden blivit van att använda nätet och när man gör bankärenden och alltfler komplexa finansiella transaktioner online så förväntar man sig också att juridiken ska finnas där. Jag har också läst undersökningar om att i synnerhet yngre människor inte gillar att gå genom dörren till en byrå för att möta en advokat. De vill hellre gå till en mer detaljhandelsliknande miljö eller använda online-tjänster.

I den förändring som sker kommer vi att se flera vinnare och det kommer att vara både entreprenörer som startar nya bolag och intraprenörer som genomför förändringar inifrån. Likaså kommer det vara både jurister och icke-jurister som lyckas i dessa förändringar. Det handlar mycket om att se på verksamheten på helt nya sätt och tillföra kompetenser som normalt inte finns på advokatbyråer. Men det är också viktigt att komma ihåg att det finns väldigt många smarta människor internt på byråerna. Det behövs en balans mellan de två. Vissa icke-jurister på marknaden behöver ta in mer juridisk kompetens, medan andra andra behöver flytta sig lite i andra riktningen och våga ge äkta ansvar till icke-jurister.

Hot eller möjlighet?

Jag har upplevt att många jurister och advokater är rädda för förändringarna som sker. Men jag har också stött på många som ser väldigt positivt på det och har stora ambitioner med sitt förändringsarbete. Överlag känns det som att det nästan finns ett slags grupptryck att vara skeptisk till det nya, medan man på individuell nivå gärna förespråkar förändring.

Chris Bull: Många jurister är lite lite rädda för förändringen, men många jag träffar har också en enorm entreprenörsanda och ser stora möjligheter i det som sker. Man hör folk prata om det negativa med att det kommer in icke-jurister på den juridiska marknaden och det låter som att de kommer in och tar lönsamhet från juristerna – som ett ”vi mot dem”. Men många av de bästa affärsidéerna kommer från juristerna själva. Många känner sig befriade av ändringarna som sker och tycker att de äntligen kan göra saker som tidigare inte var möjliga.

En del av den oro som finns bottnar förstås i en osäkerhet om hur man ska bevara kvaliteten på det juridiska utförandet. Jag håller helt med Chris Bull om att det finns en risk. Det kommer att finnas en del aktörer som misslyckas eller som äventyrar kvaliteten, till exempel på grund av för stora vinstkrav.

Chris Bull: Jag skulle säga att kvaliteten är hotad i vissa fall. När man öppnar en marknad för externa investeringar och minskar regleringarna, så finns det en risk att en del av de företag som etablerar sig bara kommer försöka göra så stor vinst som möjligt så snabbt som möjligt. Det blir ett ”boom-scenario”.

Samtidigt ser jag en hel del nya innovationer som kommer att ge mycket bättre kvalitet på juridiska tjänster. Sånt som tillgång till juridik online eller hastigheten man kan leverera juridiska tjänster i, är i sig kvalitet. Man ska inte behöva vänta för rättvisa eller för att få ett svar. Så det finns en risk, men de jurister som säger att allt blir negativt, tror jag är väldigt fel ute.

Bästa sättet att säkerställa kvaliteten för hela branschen, är kanske att befintliga aktörer flyttar sig lite snabbare framåt. Mycket av det här handlar om att tänka riktigt hårt på vad kunden vill ha och vad som är bra för kunden. Bortom den rena juridiska sakkompetensen. Hur levererar man juridiska tjänster på nya sätt? Den innovation som sker där kommer att avgöra vilka som står som vinnare i framtiden.

Missa inte VQ Forum 14 november, där Chris Bull och flera andra talare kommer att diskutera vidare kring de här och liknande frågor. Konferenser upplevs bäst live! För den som inte kan vara med, så kommer jag liksom förra året, att skriva om konferensen på bloggen.