Dragande system vid införandet av Lean

Vi har jobbat med att ta fram processkartor över hur verksamheten ser ut idag. Syftet är att identifiera förbättringsmöjligheter i processerna, maximera det som är värdeskapande och minimera det som är slöseri.

Men senaste veckorna har vi kommit fram till att vi nu gör paus i processkartläggningen för att istället fokusera på en annan del av Lean: Etablera ett arbetssätt för att genomföra förbättringar.

Processkartläggningen är väsentlig för Lean, och det i arbete vi har lagt ner har redan en del problem blivit uppenbara.

Men det är inte idéer som saknas hos oss, utan genomförandet. I industrin tror jag att man i större utsträckning har en metod för att genomföra förbättringar och man behöver hjälp från Lean med processkartläggning och olika verktyg (som 5s) för att identifiera fler möjligheter. Det är mer påtagligt och därför är man kanske också mer van att jobba med förbättring.

Vi måste ha en arbetsmetod för att genomföra saker. Det är i sin tur att använda ett dragande system i själva införandet av lean.

Utan att se effekten av att det faktiskt går att genomföra så ger processkartorna för lite.