Effektivt beslutsfattande men för lite kärnverksamhet på ledningsgruppens möten?

Vi har sedan en tid tillbaka öppna ledningsgruppsmöten. Här är en beskrivning och kommentar från en av de som varit med.

GÄSTINLÄGG AV JOHANNES MARSZALEK: För mig var det en ny och mycket entusiasmerande erfarenhet att få närvara vid ledningsgruppsmötet. Arbetet i ledningsgruppen skiljer sig ganska mycket från hur jag arbetar som handläggande jurist och kräver ett (för min del) nytt sätt att tänka – ett mer abstrakt tankesätt tror jag. Däremot finns det även en hel del likheter; t.ex. vikten av att kunna fatta konkreta och lösningsinriktade beslut, att kunna fullfölja fattade beslut trots inledande eller tillkommande betänkligheter, att kunna vara flexibel och hantera ny information och nya omständigheter.

Det jag upplevde som särskilt positivt var gruppens förmåga att på kort tid avhandla många (ofta komplexa) frågeställningar innefattande formulering av själva frågeställningen, diskussion med inventering av olika argument samt beslutsfattande. Det är uppenbart att ledningsgruppen har ett noga uttänkt arbetssätt och det tror jag är en stor fördel för oss.

Det jag saknade under mötet var mer diskussion kring vår kärnkompetens och kärnverksamhet, nämligen själva juridiken. Hur arbetar våra jurister egentligen? Vad är bra och mindre bra? Hur kan arbetssätten utvecklas? Hur blir vi ännu bättre? Etc. Jag upplevde alltså att gruppens fokus var på frågor rörande organisation, marknadsföring och administration. Mindre fokus var riktat mot spörsmål rörande kärnverksamheten.

Ytterligare en sak som jag upplevde som mycket positivt var den goda stämningen och den öppna dialogen. Gruppen består av starka individer med väldigt olika personligheter, men trots detta kunde alla komma till tals och föra fram sin ståndpunkt. Några tendenser till ”groupthink” eller liknande kunde jag inte märka av, vilket jag tror är ganska ovanligt i denna typ av företag och bransch.

Johannes Marszalek

Publicerat av Erik Fors-Andrée

Entreprenör, talare, utforskare, tänkare, upplevelse-junkie. Grundare gomonday.se. Boredom hurts my brain. Vill du prata mer? Du hittar mig på bland annat LinkedIn eller så kan du hitta en tid i min lunchkalender.

Dela med en vän eller kollega