Få 100% av alla istället för att satsa allt på 2%

bussen till Luleå lyssnade jag också på executive briefing med Charles O’Reilly som berättar om sin forskning kring spetskompetens och företagskulturer.

O’Reilly har studerat ett flertal framgångsrika företag som valt att inte satsa alla resurser på spetsrekrytering och skyhöga löner åt de kanske 2% mest kompetenta medarbetarna. Hans slutsats är att det lönar sig att satsa på de 98% ”vanliga” medarbetarna. Bättre få ut 100% av dem än att lägga allt på några få personer. Han har exempel på företag där de avdelningschefer som tagit försäljning från andra fått sparken istället för att belönas och ställen där medarbetarna tillsammans fattar inköpsbesluten istället för inkallade experter. O’Reillys råd är att locka fram det bästa ur alla genom att satsa på företagskultur och värden.

Två andra smånotiser:

”Sustainable competetive advantage comes from execution — not strategy. It doesn’t matter what your strategy is if you can’t execute it — it’s no competetive advantage!”

Kanske känns självklart, men jag håller med O’Reilly om att litteratur och kurser lägger fokus på strategi och glömmer genomförandet. Dessutom lägger detta till en ytterligare dimension till mitt tidigare inlägg om vision och strategi. Vision, strategi och genomförande.

”You can’t benchmark your way to success. The very best you can hope to be [by benchmarking] is as good as the rest.”

En till självklarhet, men även den värd att påpeka.

ERik