Fokus på ledningen

Nu kommer första delen av Christian Dahlströms intervjuer om Juristjourens införande av Lean.

Hej Erik Fors-Andrée, VD på Juristjouren som just nu står i startgroparna för att införa Lean i organisationen. Hur kom du på den här idén?

Det är en bra fråga. Jag har alltid tyckt att metoder är viktiga, det är både bra och viktigt att ha en metod som utgångspunkt i hur man arbetar. Juristjouren har växt väldigt snabbt. I samband med att man växer uppstår ofta problem och utmaningar.  Det kan handla om att administrationen kanske inte riktigt hänger med, arbetet blir inte enhetligt eftersom det är så många nya som börjar vid ungefär samma tillfälle. Det uppstår lätt olikheter i hur man arbetar och problem med att saker inte blir genomförda tillräckligt snabbt. Vissa saker riskerar att hamna mellan stolarna. Jag behövde hitta en metod för att hantera det. Jag har stött på Lean vid ett antal tillfällen i olika sammanhang och vägde fördelarna mot nackdelarna och kom fram till att Lean bör vara en väldigt bra modell för Juristjouren.

Ok, förklara lite kort vad Lean innebär för dig!

Framförallt en filosofi och ett synsätt om att alla kan, och även ska vara med i utvecklingsarbetet. Att alla ska kunna komma med idéer men också att man ska ha ett gemensamt sätt för hur man tar hand om idéerna.  Hur man för dem vidare och genomför dem. Idé, genomförande och gemensamt är tre nyckelord.

Under första steget som ni nu genomfört har fokus legat på ledningsgruppen, hur har ni gått tillväga?

Vi har haft två workshopar med några veckors mellanrum. De har fokuserat väldigt mycket på teorin kring Lean. Framförallt det som jag tycker man kan sammanfatta i no blame-uttrycket, alltså att det alltid ska gå att komma med förslag utan att man känner sig utsatt eller kritiserad. Och att det alltid ska gå att uppmärksamma problem, även om man själv har gjort något som kanske inte riktigt är bra. Genom att berätta om det kan man hitta bättre sätt att lösa det på. Det är en hörnsten, definitivt.

Man söker alltså fel i själva systemet, inte hos individen?

Precis! Mycket hänger ihop med det. Men jag insåg också mer och mer på vägen att no blame kräver ett personligt ansvarstagande. Det får liksom inte gå till överdrift, att man säger vissa saker och tänker sig att ”jag kan ändå inte skyllas för något”. Det är en förutsättning för no blame, att var och en tar på sig ansvar för de saker som han eller hon kan göra annorlunda. En sak som varit väldigt utmanande i det här sammanhanget i ledningsgruppen är att Juristjouren är en organisation som har växt mycket. Ledningsgruppen har varit van att det i stor utsträckning bara är de personerna i företaget. Nu är vi så pass många fler att man verkligen måste ta till sig att andra har mer att tillföra än bara sitt dagliga jobb.  Det viktigaste för ledningsgruppen är inte bara att komma med idéer, utan det kanske är att underlätta och sopa vägen. Se till att det fungerar bra för alla andra som själva kan komma med förbättringsförslag och idéer.

Vilka har de största utmaningarna varit så här långt under första steget?

En intressant frågeställning har dykt upp kring att jag har haft vår administrativa chef Vilhelmina som stöd vid diskussionerna på våra workshopar. Man har helt enkelt frågat sig varför just hon blivit vald att hjälpa mig. Att den frågan dök upp tror jag beror på att det här är en entreprenörsverksamhet. Juristjouren är ägardriven och väldigt entreprenöriell, man är van att göra allt. Alla är inblandade i allt. I ledningsgruppen har man inte haft några jättetydliga skillnader på vem som ansvarar för vad. Oftast har man pratat om både stort och smått på ledningsgruppsmöten. När man sedan växer är det ganska naturligt att specialisera lite mer åt olika håll. Man måste ha ansvar för olika områden, och det är en svår process. Det är klart att den här typen av frågor intresserar väldigt många. Det handlar ju om utvecklingen av företaget. När man då ser att det är någon specifik som är med i just den här processen väcks frågetecken helt enkelt. Även om jag tycker att det är en naturlig utveckling så hade jag nog kunnat vara ännu bättre på att kommunicera det på olika sätt.

Vi har redan snuddat vid ämnet, men hur tycker du att ledningsgruppen har reagerat på att Lean ska införas på juristjouren?

Överlag positivt, helt klart. Det började lite försiktigt och avvaktande. Man visste inte riktigt vad det skulle leda till. Inför första workshopen hade man väldigt olika förväntningar, man visste helt enkelt inte riktigt vad det var. Jag hade delat ut en Lean-bok till alla. Så alla hade läst en väldigt liten bok om Lean, men vi hade inte diskuterat det nästan någonting före workshopen. Förväntningarna var väldigt olika, avvaktande men positiva. Sedan dess har man väl, som jag förstår det, ryckts mer och mer mot att det faktiskt blir bra. Att det är en bra kultur, en bra filosofi i Lean.

Vad blir nästa steg?

Nästa steg är att ta upp de här frågorna med hela personalen. Det är viktigt att ledningsgruppen kommer först, så att filosofin etableras där och att de verkligen vågar stå för den. Ledningsgruppen måste kunna släppa kontrollen tillräckligt mycket för att det ska bli allvar av det. Så det var nödvändigt att börja där, men så fort som möjligt måste alla involveras.