Jag tänker och pratar ofta om företagskultur. Inte minst med entreprenörer och små bolag med stora ambitioner. Det finns många infallsvinklar på kultur, men de allra flesta är överens om hur viktigt det är. I det här inlägget återkommer jag till ett synsätt på företagskultur som jag även har berört tidigare. Det är ett synsätt som jag tycker är värdefullt för att förstå kultur och göra det till något mer konkret. Som entreprenör och grundare, men även för mer etablerade organisationer som står inför att förstärka eller börja omforma sin företagskultur.

Företagskultur är när medarbetarna beter sig mot varandra som grundaren och de själva förväntar sig att man ska bete sig

Brett Martin, grundare av numera nedlagda Sonar Media, skrev i en bloggpost att kultur är som en medgrundare, som någon som finns med och följer bolagets grundare.

“Think of culture as a cofounder that is present when you are not. You are decisive, communicative, and respectful but its your culture that helps everyone know how to act when you are out of the room. Give that voice clarity and authority.”

I början är det naturligt att grundaren eller grundarna får en stor betydelse för hur bolaget formas. Det går hela vägen från vilka personer som blir de första medarbetarna, till hur de tas emot, hur stor plats de får och hur man jobbar tillsammans.

Se på det så här: När du startar ett företag kommer du att göra saker på ditt sätt: Du kanske uttrycker dig på ett visst sätt, tar emot kunden på ett visst sätt, eller lägger väldigt mycket tonvikt på en bestämd del i leveransen. När du växer och tar in fler personer kommer du att söka någon som du tycker passar ditt sätt att göra. När ni börjar jobba ihop kommer du se att ni gör vissa saker väldigt lika, men att andra skiljer sig åt. Ni pratar om det och ni ser troligen en både en del fördelar och en del nackdelar med hur ni gör. Ni enas om hur ni ska göra och här är det naturligt att de aspekter du som grundare lägger störst tonvikt vid, kommer att få mest utrymme. Ungefär så går det till för de första personer som kommer in i bolaget. Det formas ett gemensamt sätt att göra på, ett gemensamt sätt att bete sig. När bolaget växer vidare blir grundarens inte lika närvarande i allt, helt enkelt för att tiden inte räcker till. Företagskultur är när bolaget fortsätter på den inslagna riktningen, även när grundaren inte längre är lika närvarande.

Så i korthet kan man kan säga att företagskultur är att medarbetare fortsätter göra som grundaren förväntar sig. Det kan nästan låta lite hårt, men det sätter fingret på något mycket viktigt: Kultur är något som ”finns med”, något som inte är beroende av enskilda personer men ändå i någon mån utgår från personer. Det är en uppsättning värderingar och beteenden som driver bolaget. Kanske kan man istället säga: Företagskultur är att medarbetarna fortsätter bete sig mot varandra som de själva förväntar sig att man ska bete sig.

Jag vill påskynda utvecklingen mot ett mer flexibelt, öppet och dynamiskt arbetsliv. Jag är entreprenör, föreläsare och digital affärsrådgivare. Från att ha jobbat i stora organisationer som PwC, Socialstyrelsen och Försvarsmakten, driver jag nu ett litet team där kultur och samhörighet byggs med digitala verktyg. Utan kontor och med spridning över fyra kontinenter samarbetar vi helt online. Vill du prata mer? Du hittar mig på bland annat LinkedIn eller så kan du hitta en tid i min lunchkalender.