Huvud med frågeteckenJag fick tips från Nina Jansdotter om ett inlägg om hur man blir chef. Sju frågor för att klargöra vem du är och vad du vill. Nedan är frågorna samt mina korta svar på dem för att beskriva hur jag själv resonerade kring detta när jag började som vdJuristjouren.

1. Vad är det som lockar med chefsrollen?
Ta dig själv en ordentlig funderare på varför du vill bli chef? Är det för att lönen är bättre? För att andra ofta blir imponerade av din fina cheftitel eller är det för att du för att du är genuint intresserad av att leda och få människor att växa? Ju mer klar du är över dina grundläggande ledarskapsvärderingar desto stabilare grund har du att stå på den dagen den dagen du nu sitter på chefsstolen.

Jag var tydlig från början både med mig själv och med den som rekryterade mig, att jag triggas av personalansvaret och helhetsansvaret för att göra något av den enorma outnyttjade potentialen som finns i Juristjouren och hela vår bransch. Vad gäller personalansvaret så hade jag tidigare drivit projekt med fler inblandade än jag har anställda nu – men utan det faktiska personalansvaret. Nu ville jag ha personalansvaret.

Inte lönen – då hade jag stannat kvar där jag var eftersom jag hade bättre lön där. Jag tycker inte att lön ska vara det primära kriteriet för att välja jobb. Däremot vill jag se att mitt jobb uppskattas, både med mjuka värden och ekonomiskt.

Titel – visst lockade den. Men återigen inte avgörande. Jag gillade att vara projektledare och jag gillade både titeln projektledare och titeln webbstrateg som jag hade tidigare. Men som sagt: jag hade inget personalansvar och det + Juristjourens potential var klart viktigaste faktorerna.

2. Vad finns det för fördelar respektive nackdelar?
Det är givetvis inte bara guld och gröna skogar att bli chef. Det är bra att vara medveten även om de negativa bitarna med att leda andra. Gör en egen plus och minuslista så blir du mer klar över vad du vill egentligen och hur du ska hantera eventuella svårigheter i ditt framtida ledarskap.

Fördelar: Jag vet att jag kan, jag vet att Juristjouren behöver det, jag vet att jag vill det.

Nackdelar: Frågorna jag ställde mig – och diskuterade med min fru – var framförallt två: Är det rätt att lämna den bransch jag befinner mig i (webb och marknadsföring) där jag har etablerade kontakter och mycket stor kompetens? Och är det verkligen så klokt att jobba med folk jag ofta träffar privat (gällde då främst två personer på Juristjouren som jag umgåtts med nära privat under många år)? Svaren på båda frågorna blev: Ja!

3. Vad utmärker din ledarstil?
Bra ledare har också god självkännedom. Att du vet vem du är en viktig förutsättning för att du ska göra ett bra jobb som chef. Vilka är dina främsta styrkor ? Vilka är dina svagare sidor? Hur skulle du kunna utvecklas lite till så att du är ännu mer rustad

Lyssnande. Strukturerad. Och kanske framförallt: Jag har arbetsmetoder och verktyg både vad gäller ledning och organisation.

4. Vad är det som krävs?
Gör en ordentlig omvärldsanalys så att du förstår vad som krävs för att bli chef i din organisation. Vem mer vill också ta chefsklivet? Hur ser gången för chefsutnämningar ut? Kommer det att bli några tjänster lediga inom rimlig tid eller ska du söka dig till vidare externt? Hur länge är du beredd att vänta innan du på allvar ser dig om efter annat jobb?

För mig handlade detta framförallt om att förstå hur synen på vd-rollen var hos Juristjourens ägare. Dels att jag kom utifrån, dels att jag inte är jurist, dels att jag kommer att ställa helt andra krav än vad som tidigare ställts och ta ett helt annat ansvar än man tidigare gjort. Jag tror att den person som anställde mig (om du läser detta får du gärna bekräfta/dementera hela detta inlägg!) tyckte att det var rätt besvärliga frågor och att jag drev det rätt hårt. För mig handlade det om att veta att jag faktiskt skulle få de verktyg jag behöver för att göra ett bra jobb.

5. Hur kan du sälja in dig själv ännu bättre?
Håll dig framme och visa vad du vill . Tala om vad du har för planer för din chef på utvecklingssamtalet så ni tillsammans kan göra en plan. Var tydlig med vad du vill och vilka mål du satt upp. Visa framfötterna ! Be om hjälp och stöd. Prestera genom att du tar på dig mer ansvar och visar att du klarar av det.

Eftersom jag sökte chefsjobb i annan organisation än där jag befann mig blev det här inte riktigt aktuellt. Däremot sökte jag även ett annat jobb under tiden – och fick det – vilket jag använde som försäljningsargument. Jag kunde alltså välja och valfrihet är inget bra utgångsläge för en angelägen arbetsgivare. (Jag tackade nej till det andra jobbet.)

6. Vilka kontakter kan hjälpa dig fram?
Nätverka dig till rätt kontakter exempelvis på Facebook. Ett bra kontaktnät är guld värt när du vill ta dig framåt i karriären. Bli vän med ”rätt” människor på företaget det vill säga de som du vill hjälpa och som vill stötta dig tillbaka. Skaffa gärna en mentor (internt eller externt) som visar dig vägen i maktens korridorer. Se alltid tid att dina relationer blir win-win, alla ska vinna på att ni hjälps åt. Ensam är sällan stark och samarbete brukar löna sig mer än att var och en springer sitt eget race.

Kan inte annat än hålla med. Jag använda mitt kontaktnät för att diskutera chefskapet och vad rollen innebär innan jag tackade ja. Det var 2 eller 3 vd:ar från mitt LinkedIn-nätverk som jag kontaktade.

Folk ställer upp bara man frågar!

7. Vad behöver du mer lära dig?
Kunskap är aldrig tung att bära så hamstra allt du behöver veta för att bli en så bra chef du bara kan. Gå chefsutbildningar och läs böcker. Vidarutbilda dig hela tiden. Studera både positiva och negativa ledarförebilder och bygg din egen profil utifrån dina observationer. Härma efter det som du gillar men skapa dig din egen stil. Du är bäst på att vara du och den insikten ska du ta med dig i ditt eget ledarskap

En specifik sak jag behövde lära mig då och fortfarande vill jobba med är min tydlighet. Jag har fått veta i tidigare utvärderingar att jag är en öppen och stöttande ledare, men ibland kanske nästan för mycket så jag istället blir otydlig. Det ska jag fortsätta jobba med.

Publicerat av Erik Fors-Andrée

Entreprenör, talare, utforskare, tänkare, upplevelse-junkie. Grundare gomonday.se. Boredom hurts my brain. Vill du prata mer? Du hittar mig på bland annat LinkedIn eller så kan du hitta en tid i min lunchkalender.

Dela med en vän eller kollega