Hellre fokus på att öka värde än på att minska slöseri

Vi har fortsatt diskutera vad Lean kan innebära i vår verksamhet. En väldigt intressant diskussion handlar om det som i lean-sammanhang kallas slöseri (waste) kontra det som är värdeskapande (value). Det är en sak i teorin men i praktiken väldigt svårt.

Jag ställde några korta frågor till chefsjurist Selena Svillar om hur hon ser på vårt införande av lean så här långt. 

Vad tycker du om principen om att maximera det som är värdeskapande och eliminera det som är slöseri?

Selena Svillar, chefsjurist

– Jag står helt bakom principen om mervärdet för klienter och att undvika slöseri. Men jag ser också att det finns risker, det skulle till och med kunna driva oss till konkurs om vi genomför det för snabbt.

Vad är svårigheten med att eliminera slöseri?

– Det min klient köper av mig är ingen produkt som är klar efter beställning, ingen bil eller rutinmässig tjänst. Vi måste helt enkelt debitera den tid vi lägger ner åt en klient, oavsett om det är “värdeskapande” eller inte. Annars kan vi inte finansiera vår verksamhet. Vi måste debitera det som är debiterbart, annars kommer det ej att fungera.

Hur tycker du att vi ska vi gå vidare med införande av Lean?

– Jag känner inte att den delen av Lean som handlar om att minimera slöseri är det vi ska jobba med nu. Fokuset borde istället ligga på mervärdet i sig. Det som man gör extra för klienten, att man lägger sin själ i det man tror på. Att man ser sitt arbete i ett större sammanhang.

Publicerat av Erik Fors-Andrée

Entreprenör, talare, utforskare, tänkare, upplevelse-junkie. Grundare gomonday.se. Boredom hurts my brain. Vill du prata mer? Du hittar mig på bland annat LinkedIn eller så kan du hitta en tid i min lunchkalender.

Dela med en vän eller kollega