Hur leder du medarbetarna på distans?

Att inte ha alla medarbetare samlade på samma plats innebär en extra utmaning för chefen. Det gäller bland annat att utnyttja tekniken också för informella möten och snabba avstämningar.

Höjdpunkter

  • När man jobbar på distans behöver du som ledare hitta ett sätt att behålla kontakten och kunna ta pulsen på medarbetarna. Det kan handla om att man ringer till sina medarbetare åtminstone en gång i veckan, och ser till att ni har ett individuellt samtal, utan att göra det till någonting formellt, utan mer att checka av och se hur läget är. Det kan också handla om att till exempel bestämma att vi har fortfarande fikapaus klockan 15 varje dag.
  • Distansarbete förutsätter tekniska verktyg. Som ledare behöver du bli vän med tekniken, eller i alla fall inte fiende med den. Du behöver få en positiv relation till tekniken. Ta hjälp av andra med tekniken om du behöver det för att komma igång, men förvänta dig inte att någon annan bara ska lösa det åt dig, för då kommer det att bli jobbigt.
  • Ett modernt ledarskap bygger på vissa saker som det kanske inte gjorde för 20 eller 30 år sedan. Det bygger på mer transparens, det bygger på lite plattare strukturer, det bygger på att få människor mer att jobba tillsammans, än helt individuellt och enskilt. Se till att jobba med att upprätthålla den kultur ni vill ha på er arbetsplats – även om arbetet sker på distans.


Som ledare, tänk igenom de värderingar som ni står för och fundera på hur du kan ge uttryck för det i ett distanssammanhang, ett digital sammanhang.

Ledarskapet i sig förändras inte bara för att det sker på distans. Du måste stå för samma saker, men du kanske måste uttrycka dig på ett lite annat sätt.

Känner du av att det finns en dålig stämning, eller att det finns någon form av konflikt, så måste du prata med människor. Det skulle du ha gjort om du satt på ett fysiskt kontor, och det behöver du göra nu också.