Hur lyckas du med ett effektivt videomöte?

Bara att ge upp och inse att tekniken alltid strular? Nej, Erik menar att ledaren måste ta ett extra ansvar för både tekniken och att det är högt i tak.

Höjdpunkter

  • För ett lyckat distansmöte behöver du ha ett syfte. Det finns olika typer av möten; ett beslutsmöte, ett informationsmöte, ett diskussionsmöte eller om du tar ett mer kreativt brainstorming-möte, eller strategiskt möte. Oavsett vad du vill få av mötet så behöver alla veta varför man har det.
  • Precis som i ett fysisk möte behöver det finnas gemensamma spelregler. Man måste bestämma sig för hur man vill ha sina möten. Vilka tider är det som gäller, hur viktigt är det att stänga av sin mobiltelefon under möte eller inte stänga av sin mobiltelefon, och så vidare.
  • I ett fysiskt möte, så behöver du som mötesledare eller som chef, faktiskt fördela ordet lite grann. Du behöver hålla koll på om det är någon som är lite för tyst, och kanske har någonting att säga, men inte riktigt gör det. Och du behöver ibland begränsa någon som pratar alldeles för mycket. Det behöver du förstås göra i det digitala sammanhanget.
  • Försök skapa samma förutsättningar för alla som deltar. Se till att alla har tillgång till att exempelvis personer som trots allt sitter på samma plats inte sitter vid en dator, och bildar en grupp i gruppen, utan att alla sitter vid var sin skärm. På så sätt får alla chans att delta.
  • Skapa förutsättningar för spontana möten. I vanliga fall kan man mötas i korridoren och diskutera utan ett extra definierat syftet. Det var inget planerat, utan ni bara möttes där och då. Det behöver man också skapa utrymme för, så att det inte bara blir de här stora, strukturerade mötena där alla ska vara med när man jobbar på distans. Hitta struktur för och skapa förutsättningar för de snabba, korta avstämningarna.

En grund för bra distansmöten är att ha en generellt bra stämning, en bra kultur och en bra gruppdynamik. Även om det är ett distansmöte så är i grund och botten personer som ska mötas. Utan den grunden så blir mötena mycket, mycket svårare att genomföra.

Man behöver ha möjlighet till de spontana mötena, även när man jobbar på distans, så att det inte bara blir de här stora, strukturerade mötena där alla ska vara med.

I ett fysiskt möte, så behöver du som mötesledare eller som chef, faktiskt fördela ordet lite grann. Det behöver du förstås också göra i det digitala sammanhanget. Behovet av ledarskap och struktur försvinner inte bara för att mötet blev digitalt.