Disruptiv förändring i juristvärlden?

När nya aktörer plötsligt tar över en existerande marknad kan man kalla det en disruptiv förändring (vad man skulle kalla ett paradigmskifte i vetenskapen). Det gamla blir helt obsolet och det nya blir normen som alla måste förhålla sig till. Ett klassiskt exempel var när Henry Ford lanserade Model T som gjorde att Ford på …

Professor Evert Gummesson om kundfokus och kontinuerliga förbättringar på Juristjouren

– Evert Gummesson, vad är ditt bästa tips till oss för att skapa en kultur där kunden står 100% i fokus? – Det är aldrig lätt att ge ett besked om en enda sak som är viktigast, det varierar ju med den individuelle kundens behov. Det som många gånger kan framstå som marginellt , särskilt …

Kan man alltid göra kunden nöjd?

En av orsakerna till att juristbranschen bitvis har dåligt rykte är att många människor som är i väldigt utsatta situationer ändå inte får hjälp. ”Jurister och advokater bryr sig inte – de är bara ute efter case som de säkert kan vinna.” Svante Brunnberg hade igår ett ärende som sätter den här problematiken på sin …

Processkartläggning på övergripande nivå

Vi har gått vidare med kartläggningen av processer. Till förra personalmötet hade de två juristgrupperna och rådgivningsgruppen fått i uppgift att göra en kartläggning av hur Juristjouren ser ut på 10 000-metersnivån. Hur processerna ser ut för hela företaget. Varje grupp fick gå igenom sin syn på den här kartläggningen och hur de hade gjort. Det man kan konstatera är att det överlag finns relativt stor samsyn i hur det går till. Däremot är det intressant att varje grupp har haft mest detaljer på sin egen del av arbetsflödet.

Första steget i processkartläggningen

Lean handlar inte bara om att komma med idéer och förslag. Det är otroligt viktigt att man också genomför idéerna och att man gör det med en gemensam metod. Vi gick helt enkelt igenom en lista med tidigare förslag och åtgärder som inte har blivit genomförda. Förslag både från de senaste veckorna men även från över ett år tillbaka. Poängen är att med hjälp av Lean ska vi inte bara komma på fler sådana här idéer och lägga på någons bord. Vi ska se till att de genomförs och vi ska ha en gemensam metod så att det sker samordnat.

Introduktion till Lean för alla anställda

Fokus för veckans workshop har varit filosofin i Lean, framför allt no blame. No blame är en hörnpelare i Lean, det handlar kort sagt om att söka efter förbättringsmöjligheter istället för att söka efter syndabockar. Med en No blame-kultur vågar man alltid säga vad man tycker, vågar ta till sig av det andra säger och ser till vad man kan göra annorlunda istället för att försvara sig eller leta fel hos andra. För att nå dit krävs ett visst mått av förståelse för hur vi fungerar som människor. Och en hel del självkännedom.

Fokus på ledningen

Lean är framförallt en filosofi och ett synsätt om att alla kan, och även ska vara med i utvecklingsarbetet. Att alla ska kunna komma med idéer men också att man ska ha ett gemensamt sätt för hur man tar hand om idéerna. Hur man för dem vidare och genomför dem. Idé, genomförande och gemensamt är tre nyckelord.

VD-blogg som internt och externt verktyg

I juni började jag som VD på Juristjouren. Det är en otroligt kul verksamhet – och ett väldigt utmanande uppdrag. Sen jag började har jag tänkt skriva en vd-blogg om verksamheten och mina utmaningar som VD. Det har inte blivit av dels för att tiden inte räckt till, dels för att jag inte varit helt …