Jämställdhet är inte ett mål i sig

GÄSTINLÄGG AV PERNILLA KARLSSON: Att se över organisationens rekryteringsprocesser, sätta övergripande visioner om trivsel och hälsa, att ytterligare finslipa ledarskapets kvalité och utveckling. Detta är alla olika exempel på var man kan använda jämställdhet som tema för att sätta kvalitativa verksamhetsmål. ”Vi ska vara en jämställd arbetsplats” säger egentligen ingenting. Vad är jämställdhet egentligen? Handlar det om lika antal kvinnor och män? Handlar det om marknader, kunder, bemötande? Svaret varierar från företag till företag.

Pernilla Karlsson, AddGender

Ett bra exempel på ett mål, som integrerat jämställdhet, kommer från vården. Man skulle spara på kostnader. En städerska undrade därför varför det alltid var så mycket tvätt utanför männens omklädningsrum och inte utanför kvinnornas? När målet blev att minska på tvätten och man tittade på det med jämställdhetsglasögon så kunde man följa spåret till läkarnas föreställningar om kvinnors och mäns behov och förmågor.

Män med hudsjukdomar fick i mycket högre utsträckning ordination att komma till sjukhuset och bli insmorda, medan kvinnor fick betala sin kräm själva och dessutom smörja in sig själva hemma. Genom att utbilda läkarna, i vilka tankar om kvinnor och män som de tog med sig in i samtalet med patienten, så kunde arbetet effektiviseras. Tid kunde frigöras, medicinkostnader sparas in och tvättbergen minskas.

Det får en att stilla undra vilka förbättringsmöjligheter i andra samtal, mellan kund och expert, som vi ännu inte identifierat. Jämställdhet är ett spännande tema, som engagerar och driver på förbättringsprocesser. Det är komplext nog för att väcka innovationer till liv, och enkelt nog att inspirera oss både i vår vardag och i vår arbetssituation.

Då inser man plötsligt att jämställdhet inte är ett mål i sig, det är ett engagerande och resultatspäckat sätt att arbeta med organisationens, medarbetarnas och samhällets utveckling. Integrera jämställdhet i företagets affär så kommer automatiskt nya lösningar att dyka upp.

Pernilla Karlsson, Grundare av Add Gender

Publicerat av Erik Fors-Andrée

Entreprenör, talare, utforskare, tänkare, upplevelse-junkie. Grundare gomonday.se. Boredom hurts my brain. Vill du prata mer? Du hittar mig på bland annat LinkedIn eller så kan du hitta en tid i min lunchkalender.