Mångfald är en tillgång

100 Procent JuristjourenUR JURISTJOURENS NYA JÄMLIKHETSPLAN: ”Det du håller i din hand är Juristjourens jämlikhetsplan. Det är ett litet papper men med mycket viktig uppgift och ett stort syfte – att öka jämlikheten på vår gemensamma arbetsplats.

Med denna vill vi skapa en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, skapa goda förutsättningar för mångfald på vår byrå samt tillhandahålla stöd och åtgärdsplaner för den som på något sätt utsätts för illa behandling innanför eller utanför Juristjourens väggar.

En jämlik byrå är en bättre byrå
Juristjourens inställning är att alla våra medarbetare är kompetenta, oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning eller andra faktorer. Detta är alltid vår utgångspunkt.

Juristjouren tror på mångfald. Vi väljer att se mångfald som en tillgång, inte som en belastning, för vår verksamhet. Våra medarbetares olikheter är vår styrka och det är något som vi ska tillvarata och ytterligare utveckla.

Vi vill kunna erbjuda kunder en mycket god kompetens och en positiv upplevelse av kontakt med byrån. Vi ser det därför som en styrka att vara en arbetsplats med medarbetare från exempelvis olika sociala bakgrunder och med olika kön, etniciteter och åldrar. Om vi vill bli en slagkraftig och kunnig aktör på marknaden är mångfald på byrån ett måste!

Vi är övertygade om att en ökad mångfald även ökar trivseln på Juristjouren för våra medarbetare. En arbetsplats där olika människor möts är en inspirerande miljö att både arbeta och vistas i. Med en strategi för hur vi på bästa sätt ska verka för en ökad jämlikhet vill vi skapa goda förutsättningar för att öka mångfald och olikheter hos våra medarbetare.”

Sjukt bra jobbat Sanna, Johannes, Niklas och Jan i jämlikhetsgruppen!