Innovation av tvistelösning

Mål: Bättre Access to Justice GÄSTINLÄGG AV JOHAN HEDÉN HULTGREN: Privatpersoner och småföretag saknar idag Access to Justice vad gäller tvister på belopp upp till 250 000 kr. Men vad innebär egentligen Access to Justice? Access to Justice definieras av möjligheten för oss att tillvarata våra legala rättigheter i de statliga institutionerna, d.v.s. hos domstolar och myndigheter. Idag …

The Basics of the Basics #VQforum

Bloggar från #VQforum (alla inlägg här). Nu Casey Flaherty, corporate counsel at KIA Motors America.  Klientens kontroll över juridiska inköp ”Lawyers must sacrifice a few billable hours to get better at the basics” Jurister ägnar 6-16 timmar per dag vid datorn, men har ofta låg kunskap om verktygen de använder. När klienten ber om en pdf …

Legal Market Trend Analysis – Chris Bull

Fortsätter realtidsblogga från VQ Forum (andra inlägg här). Lunchen är över och Chris Bull ska prata om den juridiska marknaden. Han är internationell advokatbyrårådgivare och själv tidigare bland annat vd för Osborne Clarke Group (se även min intervju med Chris Bull om disruptiv förändring i juridikvärlden).

Disruptiv förändring i juristvärlden?

När nya aktörer plötsligt tar över en existerande marknad kan man kalla det en disruptiv förändring (vad man skulle kalla ett paradigmskifte i vetenskapen). Det gamla blir helt obsolet och det nya blir normen som alla måste förhålla sig till. Ett klassiskt exempel var när Henry Ford lanserade Model T som gjorde att Ford på …

Henning Sjöström var mitt första minne av ”juridik”

Söndag 16 oktober gick Henning Sjöström bort. Han var mitt första minne av ”juridik”, genom boken Husadvokaten (1984) som mina föräldrar hade i sin bokhylla. Och när jag gick i gymnasiet inrättade vi en liten ”studiegrupp” som läste juridik vid sidan om (eftersom det inte ingick i de ordinarie kurserna) och använde Husadvokaten som kurslitteratur. Boken …

Individuella löner vs. Fast lönetrappa

Nu har vi börjat se över lönerna och utvecklingsmöjligheterna på Juristjouren. Som jag skrev tidigare så tror jag på individuell lönesättning men Juristjouren har idag en lönetrappa som bygger på anställningsår. Stora delar av juristbranschen har liknande system och det finns förstås fördelar med det… Fast lönetrappa Det undviker intern konkurrens och skapar större teamkänsla. Mannheimer Swartling …

Kan man alltid göra kunden nöjd?

En av orsakerna till att juristbranschen bitvis har dåligt rykte är att många människor som är i väldigt utsatta situationer ändå inte får hjälp. ”Jurister och advokater bryr sig inte – de är bara ute efter case som de säkert kan vinna.” Svante Brunnberg hade igår ett ärende som sätter den här problematiken på sin …

So you want to go to Law School?

”I’m really excited about becoming a lawyer.” – ”Oh, my god! Why would you do that?”. Det verkar som att många börjar på juristlinjen för att de tror på rättvisa, mänskliga rättigheter och på att påverkar samhället. Men nånstans under juristlinjen får idealen ge vika för en bistrare verklighet av beviskraft, rättskraft och hård konkurrens.