Juristjouren 2011 – En framtida årssummering

Så här hoppas jag att min årssummering ska se ut nästa år, alltså 2011. Det är dags att summera året som varit och se tillbaka på vad vi åstadkommit. Och personligen kan jag säga att det aldrig varit roligare att göra en årssummering än 2011.

Nyårsafton nästa år, 2011

2011 har varit ett helt otroligt år! Efter en period av mycket snabb tillväxt 2010 har vi i år fokuserat på att förstärka våra arbetssätt och kvalitetssäkra våra tjänster. Visst har det funnits stunder där utmaningarna kändes helt hopplösa, men med facit i hand har det gått väldigt bra. Det vi åstadkommit är fantastiskt! Under 2011 har vi gått från att vara en uppstickare, till att vara en aktör som andra måste förhålla sig till.

Vi har en bättre fördelning av ärenden och kan lägga mer tid där det verkligen behövs.

Den nya organisationen, ledningsprinciperna och översynen av löner har förtydligat utvecklingsmöjligheterna inom Juristjouren och gett en bättre fördelning av ärenden. Antalet nya ärenden är jämnare och rutinerna är smidigare, vilket gör att korta ärenden kan hanteras utan dröjsmål och vi har möjlighet att lägga mer tid på de ärenden som verkligen behöver det. Ärenden hanteras smidigt från att de kommer in till att de bokas, handläggs och administreras.

Vi har satt Fairness på kartan och gjort juridiken lite schysstare.

Genom kundnöjdhetsmätningarna och fokuset på kundnytta och fasta priser, så har vi fått ett starkare varumärke. Konkreta mallar och checklistor var en av de saker som gjorde att vi kunde jobba konsekvent med att förenkla och förtydliga för kunden. Kunden kan i större utsträckning själv ta ställning till hur han/hon vill agera (det tror jag är svaret på hur man alltid kan göra kunden nöjd). Vi har helt enkelt tagit vårt löfte om enklare juridik på fullaste allvar.

Vi har lagt förutsättningarna för en långsiktig ekonomisk stabilitet.

I vår bransch är det svårt att växa eftersom kostnaderna är så stora innan pengarna kommer in. Men tack vare rutinerna för att fakturera löpande och den nya tydligare prisinformationen, så har vi minskat timbanken (det vill säga jobb som vi utfört men inte fått betalt för) till en väldigt låg nivå. Det innebär att vi inte behöver bära kostnader lika länge, vilket självklart ger oss större muskler och större handlingsutrymme. Vi har alltså lyckats vända ett av branschens största problem, till en konkurrensfördel för oss.

Nu ser vi fram mot 2012!

Gott nytt år!

Publicerat av Erik Fors-Andrée

Entreprenör, talare, utforskare, tänkare, upplevelse-junkie. Grundare gomonday.se. Boredom hurts my brain. Vill du prata mer? Du hittar mig på bland annat LinkedIn eller så kan du hitta en tid i min lunchkalender.

Dela med en vän eller kollega