Nu har vi gått över till aktiebolag

Från 1 november bedriver vi verksamheten i form av aktiebolag. Vi har tidigare varit ett kommanditbolag. Jag ställde några frågor till vår ekonomichef Niklas Eriksson, om hur det gått med övergången till aktiebolag.

Nu har Juristjouren gått över till aktiebolag

Hur har det gått med övergången från kommanditbolag till aktiebolag?

Det har gått bra och nu är vi klara! Alla konton, tillgångar och skulder ligger numera i aktiebolaget. Det finns några små administrativa bitar kvar, jag måste till exempel verifiera alla konton och upprätta en sluträkning på kommanditbolaget.

Vad har varit största utmaningen?

Alla praktiska detaljer som visat sig vara mycket mer tidskrävande än vi trodde. Öppna nya bankkonton och styra över alla inflöden till nya konton tog mer tid än väntat. Små praktiska saker som kortmaskiner och leverantörsavtal tog rätt lång tid att få klart. En nackdel var att man till exempel inte kan ta med sig ett plusgironummer till en nytt organisationsnummer, utan måste öppna ett nytt. Organisationsnummer och kontonummer står ju på brevpapper och andra dokument, så det är också en ganska stor sak att ändra överallt. Självklart kommer det säkert att fortsätta dyka upp småsaker som måste ändras vartefter.

Varför gick vi över till aktiebolag?

Det finns flera skäl. För det första ville vi att ägarbilden skulle bli formellt registrerad. I kommanditbolaget var bara några av Juristjourens ägare formellt registrerade som ägare (som kommanditdelägare och komplementärer). I övrigt hade ägarna kommit överens sinsemellan.

För det andra har vi blivit så pass stora att aktiebolagsformen helt enkelt är att föredra. Företagets ekonomi blir helt skild från personlig ekonomi och därmed blir också riskerna jämnare fördelade. Tidigare redovisade kommanditdelägaren bolagets siffror på sin personliga deklaration och har som kommanditdelägare inte heller kunnat ta ut lön från bolaget. Att gå över till aktiebolag innebär en trygghet. Vad hade till exempel hänt om kommanditdelägaren i kommanditbolaget avlidit? I aktiebolaget får vi större stabilitet.

För det tredje innebär aktiebolaget en bättre struktur. Det blir mer uppstyrt, finns mer lagregleringar och innebär en tydligare ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och ledning. Det finns en insyn i aktiebolag som inte finns för kommanditbolag, vilket jag tror är en av orsakerna till att aktiebolag generellt uppfattas som mer trovärdiga utåt.

Ytterligare en faktor som spelade in var möjligheten att balansera vinst. Ett kommanditbolag kan visserligen använda periodiseringsfonder för att uppnå en liknande effekt som aktiebolaget, men det är inte lika självklart.

Publicerat av Erik Fors-Andrée

Entreprenör, talare, utforskare, tänkare, upplevelse-junkie. Grundare gomonday.se. Boredom hurts my brain. Vill du prata mer? Du hittar mig på bland annat LinkedIn eller så kan du hitta en tid i min lunchkalender.

Dela med en vän eller kollega