-Kommunikation är att nå in!

Efter nästan ett års studier i kommunikation har jag tillsammans med Jeanette äntligen nått fram till en definition av begreppet. Åtminstone som arbetshypotes.

Kommunikation är att medvetet försöka nå in i människor med information.

Mottagarperspektivet — att all kommunikation sker på mottagarens villkor — ligger på så sätt redan i begreppet kommunikation. Det är mottagarperspektivet som skiljer ”kommunikation” från ”informationsutbyte”. Mottagaren, inte avsändaren, är placerad i centrum.

ERik