Arbetskraft i molnet – Bygg en digital produktionslinje

Cloud Labor, eller arbetskraft i molnet som man kanske kan kalla det på svenska, är ännu väldigt okänt för de flesta. Men i det tysta ökar det kraftigt år för år och skapar möjligheter som kan få långtgående effekter på de organisationer som förstår hur de kan använda det. Begreppet Cloud Labor är brett och …

14 Trends and Challenges facing the Consulting Industry

(Translated from Swedish – original here.) Sweden and most other industrialized countries are service societies; that is, more than half of the population works in the service sector. Many of the jobs (more than one-fifth of Sweden’s employment) within the service sector are knowledge-intensive professions, such as consultants, accountants, lawyers, etc. Despite the fact that …

14 trender och utmaningar för konsultvärlden

Sverige och de flesta industriländer är tjänstesamhällen, det vill säga mer än hälften av befolkningen jobbar i tjänstesektorn. En stor del av detta är kunskapsintensiv tjänstesektor (drygt en femtedel av Sveriges sysselsättning), alltså konsulter, revisorer, jurister, experter… Trots att en så stor andel av vår ekonomi är tjänster, så har det fortfarande inte skett några …

När kompetens formaliseras vinner okunskapen

Jag var idag på ett riktigt spännande seminarium, med den något provocerande titeln ”Expertsamhället – okunskapens triumf”. Ett flertal forskare på Handelshögskolan i Stockholm har skrivit en bok med olika perspektiv på det framväxande kunskapssamhället. Jag återger lite kort de tre perspektiv jag tyckte var mest intressanta: Frida Pemer har studerat inköp av expertis, Pernilla …

Microconsulting – är högre kompetens till lägre pris verkligen möjligt?

Det här är inlägg #3 i mitt tema om konsultvärldens förändring. Microconsulting (eller mikrokonsulttjänster för att försöka hitta ett svenskt ord) är helt enkelt att utföra tjänster åt någon annan, men i väldigt litet format. Experter erbjuder kunskap, erfarenheter och utförande av uppdrag precis som vanliga konsulter – men uppdragen är mindre. Det kan vara betalda uppdrag …

Kunskapsinflation – vad tar du betalt för när kunskap är gratis?

I en värld där all kunskap är tillgänglig gratis online, hur ser affärsmodellen ut för de som traditionellt tagit betalt för sin kunskap? Hur förändrar kunskapsinflationen konsultens roll? Det här är inlägg #2 i mitt tema om konsultvärldens förändring. Internet har förändrat nästan alla delar av samhället, från utbildning till affärsverksamhet, jobb och sociala interaktioner. …

Vår konkurrenskraft är beroende av tjänsteinnovation

Tjänsteinnovation handlar om att skapa konkurrenskraft och överleva på sikt; som enskild konsult, som tjänsteföretag och som land. För några hundra år sen hade vi ingen uppfattning om den enorma innovation som skulle komma att ske inom produktion och handel. Idag har de flesta en uppfattning om vad innovation av produkter handlar om, men vi …