Lean fokuserar för mycket på negativa värden

Jag fick en fråga från en person som läst min tillbakablick på införandet av lean. Han skrev så här: “Varför är det bättre på att fokusera på mervärde än att fokusera på att minska slöserierna, kan det generera bättre ekonomiskt?” För mig är det nog främst en kulturell fråga. Jag gillar de kulturella aspekter som […]

Ha alltid någon som ifrågasätter

Kort tips på David Salekärr på leanbloggen om vad som är viktigast för att lyckas med lean: Ha alltid någon som ifrågasätter. “Avgörande för att lyckas med lean tror jag är att ha någon som alltid ställer obekväma frågor till dig. Någon som alltid frågar: Stämmer ditt underlag? Är detta det verkliga problemet? Finns det […]

No Blame – Tio tankesätt för att eliminera Blame

BlameNu har det gått drygt ett halvår sedan vi började införa Lean (och ännu lite längre för ledningsgruppen). Under våren ska vi låta en extern person komma och titta på hur vi jobbar för att bedöma hur långt vi kommit och framförallt komma med förslag på hur vi går vidare.

En grundpelare i Lean är principen om No Blame. Av alla beståndsdelar i Lean är No Blame kanske mest grundläggande och också svårast att uppnå.

Effektivt beslutsfattande men för lite kärnverksamhet på ledningsgruppens möten?

Vi har sedan en tid tillbaka öppna ledningsgruppsmöten. Här är en beskrivning och kommentar från en av de som varit med.

GÄSTINLÄGG AV JOHANNES MARSZALEK: För mig var det en ny och mycket entusiasmerande erfarenhet att få närvara vid ledningsgruppsmötet. Arbetet i ledningsgruppen skiljer sig ganska mycket från hur jag arbetar som handläggande jurist och kräver ett (för min del) nytt sätt att tänka – ett mer abstrakt tankesätt tror jag. Däremot finns det även en hel del likheter; t.ex. vikten av att kunna fatta konkreta och lösningsinriktade beslut, att kunna fullfölja fattade beslut trots inledande eller tillkommande betänkligheter, att kunna vara flexibel och hantera ny information och nya omständigheter.

Förslag på struktur på arbetsplatsen – Början på 5s

Den här veckan gjordes två stora steg framåt i vår lean-resa. Dels blev det bättre struktur på gemensamt skrivbordsmateriel där varje verktyg märkts upp och fått en egen plats. Dels kom förslagen i gästinlägget nedan.

Det känns som en väldigt stark början på 5s, som är ett centralt verktyg inom Lean. 5s handlar om att (1) Sortera så att det som används ofta finns framme och material som inte används tas bort. (2) Systematisera så att allt ligger på rätt plats. (3) Städa regelbundet – om det är lite stökigt blir det lätt mer stökigt. (4) Standardisera rutinerna så de saker som ska göras görs regelbundet. Ha till exempel checklistor med vad som behöver göras i olika delar av kontoret. (5) Se till att allt fungerar, förbättra checklistorna dag för dag.

GÄSTINLÄGG AV ANNE VON PERNER: Syftena med förslaget är att skapa ordning och struktur och göra det enklare för oss alla att arbeta. Samt visa utåt mot våra klienter att vi är att räkna med; vi är kompetenta, skickliga och noggranna i vårt arbete.