Lean fokuserar för mycket på negativa värden

Jag fick en fråga från en person som läst min tillbakablick på införandet av lean. Han skrev så här: ”Varför är det bättre på att fokusera på mervärde än att fokusera på att minska slöserierna, kan det generera bättre ekonomiskt?” För mig är det nog främst en kulturell fråga. Jag gillar de kulturella aspekter som …

Lean – två år senare

För snart två år sen började jag introducera lean på Stance (dåvarande Juristjouren). Den största utmaningen handlade om att skapa en kultur där medarbetarna själva i större utsträckning skulle delta i förändringsarbetet.  Vi hade workshops om filosofin bakom lean, började kartlägga våra processer och genomförde små förändringar på kontoret. 

Ha alltid någon som ifrågasätter

Kort tips på David Salekärr på leanbloggen om vad som är viktigast för att lyckas med lean: Ha alltid någon som ifrågasätter. ”Avgörande för att lyckas med lean tror jag är att ha någon som alltid ställer obekväma frågor till dig. Någon som alltid frågar: Stämmer ditt underlag? Är detta det verkliga problemet? Finns det …

5 varför – varken mer eller mindre

Här är video som jag upptäckte hos Mark Graban på leanblog.org. Inom Lean finns en metod som kallas ”5 varför” och som går ut på att ställa frågan varför fem gånger för att hitta källan till ett problem, vilket då i de allra flesta fall är ett systemfel och inte ett personligt fel.

Kärnan i Lean är ett pragmatiskt förhållningssätt

Vi började vår lean-resa för nio månader sen, i augusti 2010. Vi började med workshop i ledningsgruppen och därefter med alla som jobbar på Juristjouren. Vi fokuserade på filosofin i Lean, framför allt no blame, coachande förhållningssätt och fokus på lågt hängande frukt.

Så får vi flyt i förändringsarbetet med Action Boards

Vi jobbar mycket med visualisering i arbetssättet, det vill säga att presentera arbetsmoment och uppgifter visuellt . Var och en av våra fyra grupper har varsin yta på väggen (not: en av dem har numera istället en bok). Där sätter de upp postit-lappar med förslag, idéer och åtgärder som ska genomföras. Det finns flera syften …

No Blame – Tio tankesätt för att eliminera Blame

Nu har det gått drygt ett halvår sedan vi började införa Lean (och ännu lite längre för ledningsgruppen). Under våren ska vi låta en extern person komma och titta på hur vi jobbar för att bedöma hur långt vi kommit och framförallt komma med förslag på hur vi går vidare. En grundpelare i Lean är …

Effektivt beslutsfattande men för lite kärnverksamhet på ledningsgruppens möten?

Vi har sedan en tid tillbaka öppna ledningsgruppsmöten. Här är en beskrivning och kommentar från en av de som varit med. GÄSTINLÄGG AV JOHANNES MARSZALEK: För mig var det en ny och mycket entusiasmerande erfarenhet att få närvara vid ledningsgruppsmötet. Arbetet i ledningsgruppen skiljer sig ganska mycket från hur jag arbetar som handläggande jurist och …

Förslag på struktur på arbetsplatsen – Början på 5s

Den här veckan gjordes två stora steg framåt i vår lean-resa. Dels blev det bättre struktur på gemensamt skrivbordsmateriel där varje verktyg märkts upp och fått en egen plats. Dels kom förslagen i gästinlägget nedan. Det känns som en väldigt stark början på 5s, som är ett centralt verktyg inom Lean. 5s handlar om att (1) …

Professor Evert Gummesson om kundfokus och kontinuerliga förbättringar på Juristjouren

– Evert Gummesson, vad är ditt bästa tips till oss för att skapa en kultur där kunden står 100% i fokus? – Det är aldrig lätt att ge ett besked om en enda sak som är viktigast, det varierar ju med den individuelle kundens behov. Det som många gånger kan framstå som marginellt , särskilt …