Framgång beror på hur väl delarna passar ihop, inte på hur väl varje del fungerar

Ett företag är ett system. Det vill säga “en helhet som består av delar, som var och en kan påverka systemets egenskaper”. Varje del av systemet är beroende av andra delar för att kunna påverka systemet. Prestationsförmågan hos ett system (företag) beror på hur delarna passar ihop, inte på hur de fungerar var och en för […]

Dragande system vid införandet av Lean

Vi har jobbat med att ta fram processkartor över hur verksamheten ser ut idag. Syftet är att identifiera förbättringsmöjligheter i processerna, maximera det som är värdeskapande och minimera det som är slöseri. Men senaste veckorna har vi kommit fram till att vi nu gör paus i processkartläggningen för att istället fokusera på en annan del […]

Från tryckande till dragande process i tjänstesektorn

En av principerna i lean är att skapa ett dragande (pull) snarare än ett tryckande system (push). Det innebär grovt sett att man producerar först när produkten efterfrågas. I bilindustrin, där Lean har sitt ursprung, innebär det att man inte massproducerar bilar och trycker ut på marknaden där man hoppas att nån vill köpa. Istället […]

Processkartläggning på övergripande nivå

Vi har gått vidare med kartläggningen av processer. Till förra personalmötet hade de två juristgrupperna och rådgivningsgruppen fått i uppgift att göra en kartläggning av hur Juristjouren ser ut på 10 000-metersnivån. Hur processerna ser ut för hela företaget. Varje grupp fick gå igenom sin syn på den här kartläggningen och hur de hade gjort. Det man kan konstatera är att det överlag finns relativt stor samsyn i hur det går till. Däremot är det intressant att varje grupp har haft mest detaljer på sin egen del av arbetsflödet.

Första steget i processkartläggningen

Lean handlar inte bara om att komma med idéer och förslag. Det är otroligt viktigt att man också genomför idéerna och att man gör det med en gemensam metod. Vi gick helt enkelt igenom en lista med tidigare förslag och åtgärder som inte har blivit genomförda. Förslag både från de senaste veckorna men även från över ett år tillbaka. Poängen är att med hjälp av Lean ska vi inte bara komma på fler sådana här idéer och lägga på någons bord. Vi ska se till att de genomförs och vi ska ha en gemensam metod så att det sker samordnat.

Introduktion till Lean för alla anställda

Fokus för veckans workshop har varit filosofin i Lean, framför allt no blame. No blame är en hörnpelare i Lean, det handlar kort sagt om att söka efter förbättringsmöjligheter istället för att söka efter syndabockar. Med en No blame-kultur vågar man alltid säga vad man tycker, vågar ta till sig av det andra säger och ser till vad man kan göra annorlunda istället för att försvara sig eller leta fel hos andra. För att nå dit krävs ett visst mått av förståelse för hur vi fungerar som människor. Och en hel del självkännedom.

Embryot till Lean finns i Juristjourens DNA och modersmjölk

När man arbetar med förbättringsarbete är själva anslaget – hur man startar – oerhört viktigt. Att träffa målgruppen, i detta fall ledningsgruppen, på ett sätt som väcker rätt reaktioner. Inte minst är det viktigt att träffa grundarna och ägarna, som i detta fall är högst aktiva och har stort inflytande i bolaget.

Fokus på ledningen

Lean är framförallt en filosofi och ett synsätt om att alla kan, och även ska vara med i utvecklingsarbetet. Att alla ska kunna komma med idéer men också att man ska ha ett gemensamt sätt för hur man tar hand om idéerna. Hur man för dem vidare och genomför dem. Idé, genomförande och gemensamt är tre nyckelord.

Dela med en vän eller kollega