Learning by Doing

Förra veckan fick vi en Trainee på Juristjouren. Peter Stanley studerar på IHM Business School i Stockholm. Under sin tid på Juristjouren deltar Peter i ledningens arbete och assisterar mig. Han har också fått välja några av de projekt jag jobbar med, som han tror att han hinner med under sin period på Juristjouren. Valet har fallit på två projekt: vårt IT-projekt, samt rutiner för ekonomisk uppföljning och nyckeltal. Det kommer även att bli en hel del praktisk marknadsföring, redovisning och en rad mindre uppdrag.

Peter Stanley

På Juristjouren har vi nästan alltid två praktikanter, och nu alltså även en Trainee. Målet är att man som praktikant eller trainee ska få prova på så mycket som möjligt av de uppgifter som ingår i ett framtida jobb. Som praktikant från juristlinjen på universitet får man till exempel vara med på klientmöten, domstolsförhandlingar och även ha egen klientkontakt under handledning. Historiskt så har nästan hälften av våra praktikanter fått en anställning på Juristjouren när studierna är avklarade. Så är det att praktisera på Juristjouren.

Följ Peter Stanley på Traineebloggen.