-Ledarens främsta styrmedel är målet

Idag hade vi en lektion som kretsade mycket kring styrmedel i ledarskap. Ett synsätt som jag noterade särskilt är synsättet att ledarens främsta styrmedel är målet. Målet är ett instrumentet för att få folk att göra saker — och göra det på rätt sätt. Här är några aspekter av detta:

  • Om det i utgångsläget finns en samsyn kring målet, är det lätt att återkoppla till det och avkräva ansvar vid eventuella avvikelser. ”För tre månader sedan var vi överens om att…”
  • Om alla beslut fattas i förhållande till målet får de lättare förankring. ”Eftersom vi ska dit, behöver vi göra så här…”
  • Om en medarbetare presterar dåligt är det lättare att kritisera när man utgår från målet. Kritik som tydligt kopplar till målet är lättare att ta till sig, utan att man blir personligt sårad. ”Det här är jättebra, men eftersom målet är x, får du istället göra så här…”
  • Om man hänvisar till målet skapar man också motivation. Människor vill nå de mål de sätter upp.

ERik