Legal Market Trend Analysis – Chris Bull

Chris Bull

Fortsätter realtidsblogga från VQ Forum (andra inlägg här). Lunchen är över och Chris Bull ska prata om den juridiska marknaden. Han är internationell advokatbyrårådgivare och själv tidigare bland annat vd för Osborne Clarke Group (se även min intervju med Chris Bull om disruptiv förändring i juridikvärlden).

Becoming less special

Det är ganska skönt att vara speciell, annorlunda och göra affärer på andra sätt än andra branscher. Och så har det varit under lång tid. Men det är inte så kul att vara ”speciell” på fel sätt, ”speciell” på skolgården…

Juridik blir mindre speciellt. Mer som alla andra branscher. Det finns flera orsaker till det: Ekonomin har gått sämre under lång tid och det har drivit fram ”more for less”-utmaningen, olika typer av fördelning (sourcing) av arbete. Avregleringarna har öppnat marknaden för nya aktörer. Teknologiska innovationer har gjort det möjligt att jobba och samarbeta på distans; sociala medier har förändrat våra beteenden privat och det ställer krav på yrkeslivet. Och attityden till förtroende, respekt och kvalitet har förändrats. Advokatbyråer har traditionellt varit förknippade med förtroende, men det förändras. Många undersökningar visar till exempel att förtroendet för detaljhandelskedjor är högre än för de som traditionellt haft högt förtroendet.

Växande affärsmodeller

”Our new normal… is everybody else’s old normal”

De affärsmodeller som finns på resten av marknaden blir vanligare och vanligare även inom juridikvärlden.

  • Nya former: Bolagiserade juristbyråer.
  • Nya ägare: investerare, aktörer inom finansiella tjänster, detaljhandelskedjor
  • Nya kombinationer: Allianser och nätverk
  • Branded & Franchised law: den organisatoriska formen bakom är inte det man ser utåt. ”Branding is fundamental.”
  • Virtuellt, på distans, online (Amazon levererar produkter världen över inom 24 timmar, det är betydligt svårare än att leverera ord och kunskap)
  • Processexperter: LPO, teknologi, inhouse
  • Juridiska produkter och paket; nya prissättningar
  • Stora möjligheter för though leaders, väldigt specialiserade experter. Det här är vad många byråer ser som sin framtid när de funderar på hur de ska bemöta förändringarna i branschen – problemet är bara att nästan alla tänker så och alla kan inte vara mest specialiserade. Kvalitetsproblemet: ”We’re high quality lawyers in a great firm”, tillsammans md 83% av alla andra.