Så förändras vår bilvardag de närmaste 20 åren

De närmaste 20 åren kommer mycket att förändras som en följd av nya dator- och robotsystem som löser många av de uppgifter som bara vi människor kunnat utföra tidigare. En av de viktigaste, som kommer att påverka den stora breda massan av oss är självstyrande bilar. Jag kan inte så mycket om bilar, men kan […]

Starbursting – omvänd brainstorming

Brainstorming kan genomföras på en mängd olika sätt. En metod är starbursting, som helt enkelt går ut på att brainstorma fram frågeställningar istället för svar. Lite som ett Jeopardy för idéskapande. I väldigt många fall kan det nämligen räcka med att hitta rätt frågor för att man ska kunna lösa ett problem. Det finns ofta några centrala […]

Företagets behovstrappa (Maslow Revisited)

Jag gissar att detta har gjorts, så jag kastar bara ut det som en idé: Skulle man inte kunna tillämpa Maslows behovstrappa på organisationsnivå istället för på individnivå? Maslows klassiska behovstrappa handlar om att vi som människor måste tillfredsställa våra behov i en viss ordning. Innan vi är mätta kan vi till exempel inte tänka […]

Maslows behovstrappa – ett ledarskapsperspektiv

Maslows behovstrappa (eller behovshierarki, behovspyramid) är en klassisk psykologisk modell som används i en mängd sammanhang. Inom marknadsföring är den ofta en del i grundutbildningen, och den citeras också flitigt i bland annat ledarskapskurser. Samtidigt har modellen också fått mer och mer kritik, kanske framför allt från psykologiskt håll. Det är alltid viktigt att undvika se modeller […]

Vad är ett gantt-schema och vad är det bra för?

Idag håller jag en projektledningskurs. Eftersom tiden är begränsad lägger jag ut en liten fördjupning om Gantt-scheman här. Ett Gantt-schema ger en tydlig grafisk bild av hur arbetet i ett projekt förväntas fortlöpa och visar också hur de olika delarna i projektet är beroende av varandra. Det är en av de vanligaste flödesbeskrivningarna inom projektledning. […]

Beslutsfattande genom OODA-loop

OODA-loopen har sitt ursprung i det militära området, med tydligt syfte att vinna strider. Metoden tillskrivs militärteoretikern John R Boyd. Men liksom många andra modeller inom försvaret så har konceptet överförts till näringslivet, som verktyg för att utveckla och förstå olika beslutsprocesser. För Boyd var möjligheten till att vinna ett slag baserat på den egna förmågan […]

Mötesteknik: Edward de Bonos sex tänkande hattar

Edward de Bono är läkare och har skrivit om lateralt tänkande, det vill säga förmågan att tänka på ett problem från olika synvinklar. Hans modell kallas sex tänkande hattar  (eller “tänkarhattar”) och är avsedd att tydliggöra olika synsätt. Det är ett utmärkt verktyg vid möten och ett sätt att skapa ökad insikt om hur olika människor tänker. Dessutom […]

Personlig effektivitet med pomodoro-tekniken

Pomodorotekniken är ett strukturerat sätt att ta makten över sin egen tid och göra arbetet effektivt utan att trötta ut. Det är otroligt enkelt och det enda som behövs är en timer – till exempel en äggklocka eller en timer på en mobiltelefon. Det blir lätt rörigt med all information som vi ska hantera på jobbet. […]

SMART verktyg för att skapa bra mål

Det här är första inlägget i en serie jag planerar om metoder och verktyg inom ledarskap, projektledning och personlig utveckling. Men jag vill ha input – tycker du att det ger nåt med den här typen av kortfattade, allmänna beskrvningar av metoder och verktyg? Skriv en kommentar.  SMART är ett verktyg för att sätta upp bra […]

Prova feedforward istället för feedback!

Det slog mig häromdagen att ordet feedback antyder att det handlar om “back”, dåtid. Varför pratar man inte också om feedforward, med mer framtidsinriktning. Efter lite googlande visar det sig att begreppet förekommer, men i väldigt begränsad omfattning. Feedback handlar som ordet antyder om “bakåt”, dåtid. Att ge feedback handlar om att ge sin syn på […]

Förändringsekvationen (change equation)

Tack till Jenny Birkestad som nämnde förändringsekvationen i en kommentar hos kommunchef! Missnöje x Vision x Förstasteg Vi har alla ett naturligt motstånd mot förändring. Det yttrar sig på olika sätt och får olika stor betydelse hos olika personer, men det finns alltid där. Eftersom allt företagande handlar om ständig förändring – för att överleva […]

Dela med en vän eller kollega