Att ge och att ta ansvar – Ansvarsbägaren

Som jag skrivit tidigare så tycker jag att personligt ansvarstagande är den absolut viktigaste personliga egenskapen.

Genom att få ansvar och ta ansvar växer man som människa. Men att få och ta ansvar på jobbet är naturligtvis inte helt lätt. Jag har kommit på mig själv med att ibland säga att man behöver få ansvar för att kunna bevisa att man kan ta ansvar. Och ibland säga motsatsen: Man måste ta ansvar för att kunna få ansvar. 

Så tränar du personligt ansvarstagande

personligt-ansvarstagande
John G. Miller

Jag tycker att personligt ansvarstagande är den absolut viktigaste personliga egenskapen i alla sammanhang: Jobbet, familjen, fritiden. Genom personligt ansvarstagande gör man bättre ifrån sig, trivs bättre med sig själv, uppskattas mer av andra. Dessutom är personligt ansvarstagande också grunden för att kunna förbättra andra egenskaper och förmågor. 

No Blame – Tio tankesätt för att eliminera Blame

BlameNu har det gått drygt ett halvår sedan vi började införa Lean (och ännu lite längre för ledningsgruppen). Under våren ska vi låta en extern person komma och titta på hur vi jobbar för att bedöma hur långt vi kommit och framförallt komma med förslag på hur vi går vidare.

En grundpelare i Lean är principen om No Blame. Av alla beståndsdelar i Lean är No Blame kanske mest grundläggande och också svårast att uppnå.

Cialdinis sex principer för påverkan

Robert Cialidini

Robert Cialdini är en av de främsta forskarna kring påverkan. I sina experimentstudier har han identifierat sex typer av grundläggande påverkningsmönster hos människor. (Nedanstående är ett bitvis redigerat inlägg från 25 januari 2005, se bakgrunden till det här). Missa inte filmen med Robert Cialdini längst ner, sex frågor som alla inom marknadsföring, försäljning och kommunikation bör kunna svaret på.

Cialdinis första princip – Återgäldande (reciprocation)

Människor upplever sig stå i skuld till de som gett dem något. Det är en närmast evolutionär princip enligt Cialidni – de samhällen som lever efter återgäldandets princip får en konkurrensfördel och överlever längre. De individer som behöver hjälp, ber om det och får det för att de andra vet att de får tillbaka. Vi har en drift att försöka ge tillbaka det vi fått.