Mötesteknik: Edward de Bonos sex tänkande hattar

Edward de Bono är läkare och har skrivit om lateralt tänkande, det vill säga förmågan att tänka på ett problem från olika synvinklar.

Hans modell kallas sex tänkande hattar  (eller “tänkarhattar”) och är avsedd att tydliggöra olika synsätt. Det är ett utmärkt verktyg vid möten och ett sätt att skapa ökad insikt om hur olika människor tänker. Dessutom skapar det bättre beslut, eftersom frågan blir belyst från flera perspektiv. 

Man kan se det som ett enkelt rollspel. Genom att ta på sig en av hattarna går man in i en roll med ett givet perspektiv. Det ger oss möjligheter att tänka i nya banor, utan att riskera att provocera eller avvika utanför normen. Varje hatt har en egen färg och symboliserar en viss sorts tänkande, känsla och attityd.

  • Vit hatt är det faktabaserade, rationella tänkandet. När man har den vita hatten utgår man från data, siffror, statistik, fakta. Man letar efter logiska luckor och analyserar trender.
  • Svart hatt står för det kritiska tänkandet. Med den svarta hatten letar man efter alla de dåliga delarna i ett beslut; hinder, svagheter och risker. Försök se vilka problem det finns med beslutet, så vi kan undvika dem och nå ett bättre beslut.
  • Röd hatt är känslans hatt. Här använder man intuition och magkänsla. Hur känner du inför beslutet? Hur kan andra känna? Fråga hela gruppen hur de känner.
  • Grön hatt är entreprenörens färg, den står för kreativitet och innovation. Här använder man brainstorming och kreativitetsövningar för att hitta helt nya synsätt.
  • Gul hatt står för positivt tänkande! Här måste man tänka optimistiskt och se fördelarna med beslutet. Sök alla positiva aspekter av beslutet.
  • Blå hatt ger möjlighet till avslut genom att representera det samordnande perspektivet. Det är ofta den hatt som mötets ordförande har, eller den som leder övningen.
Edward de Bono

Hattarna skapar struktur och reda i tankebanorna och hjälper oss att tänka på ett annat sätt än vi är vana vid. Det går att lägga upp mötet på lite olika sätt, vanligast är att varje person som är med träder in i samma hattfärg samtidigt. Allt eftersom behovet av perspektiv växlar, byts också hattfärgen ut. En annan variant kan förstås vara att var och en tar en färg och därefter byter. Själv tycker jag att det viktigaste är att hattarna över huvud taget är med på mötet, eftersom redan det skapar medvetenhet om att det finns olika sätt att se på saker och ting.

Jag använde nyligen sex tänkande hattar vid en tre-dagars-workshop med min ledningsgrupp. För att göra alla deltagare medvetna om de sex olika tankesätten hade jag med mig bilar i olika färger från min treårige son. De svarta, gula, vita, gröna, röda och blå bilarna stod på bordet och var en ständig påminnelse om att vi tänker olika. Ibland om någon blev för kritisk, kunde en annan hjälpa till genom att skjuta fram den gula bilen en stund. Eller när någon kände att vi behövde tänka efter mer, kunde han eller hon sätta den vita bilen framför sig. Det här var över en månad sen, men fortfarande nämner personerna ibland bilarna och reflekterar över att deras ståndpunkt “tillhör” en viss färg.

Prova!

Publicerat av Erik Fors-Andrée

Entreprenör, talare, utforskare, tänkare, upplevelse-junkie. Grundare gomonday.se. Boredom hurts my brain. Vill du prata mer? Du hittar mig på bland annat LinkedIn eller så kan du hitta en tid i min lunchkalender.

Dela med en vän eller kollega