Från starten har jag bootstrappat Cruited. Bootstrapping handlar om att utveckla en produkt och få ett bolag att börja växa, utan att tillföra något externt kapital. Bolaget har bara använt sina egna intäkter för att finansiera produktutveckling, marknadsföring och drift. En del av intäkterna har kommit från försäljning av produkten och en del har kommit från konsultuppdrag som jag själv genomfört.

Under den här perioden har jag också varit ensam ägare till Cruited. En person förutom jag själv har jobbat heltid med bolaget, som inhyrd systemutvecklare. Därutöver har vi bestått av ett gäng underleverantörer inom olika områden som mestadels jobbat på distans från olika delar av världen. Man kan åstadkomma underverk med Skype och e-mail!

Ny delägare

Tredubbel kreativitet med dubblad personalstyrkaVi går nu in i en ny fas. Vi kommer att ta nästa steg i produktutvecklingen och samtidigt ta den befintliga produkten vidare till nya marknader.

Bootstrapping är sunt och att jobba med många underleverantörer ger flexibilitet och anpassningsbarhet. Båda kommer även fortsatt att vara viktiga för Cruited. Samtidigt ser jag också att vi behöver säkra kompetens mer långsiktigt i bolaget och att vi behöver skala upp teamet för att få mer fart.

Från 1 oktober tog jag därför in en person till som delägare i Cruited. Susanne Sundling kommer att jobba med produktutveckling. Hon kommer inledningsvis att ha ett särskilt fokus på Customer Discovery, det vill säga utforska och förstå kundbehov. Susanne har en mycket viktig roll och att hon är med markerar också tydligt starten på den nya fas vi nu går in i. Som den första delägaren efter mig har hon också en väldigt stor betydelse för den kultur vi ska stå för.

Kapitaltillskott

I samband med den nya fas vi går in i kommer jag också – i alla fall tillfälligt – att släppa lite på bootstrappingen. Cruited kommer under november att få ett kapitaltillskott för att möjliggör fortsatt utveckling. Mer om vad som är på gång kommer vi att berätta mer om allteftersom på den här bloggen.

Vill du jobba med att göra det mindre jobbigt att söka jobb?

Vill du jobba i en självfinansierad startup och delar våra värderingar så ska du höra av dig! Vår mission är att göra det mindre jobbigt att söka jobb. Vi vill att människor ska kunna göra mer av det de gillar och det de är bra på. Och vi tror på en arbetsmarknad där det människor vill uppnå är viktigare än vad de redan har uppnått.

Vilka roller och kompetenser vi behöver har vi inte bestämt oss för än. Om du är rätt person så tror jag att du också har en bild av vad som kan behövas i ett bolag som det här. Och då vill jag gärna prata med dig!