Thomas Gut

Jag är som ledare väldigt inlyssnande och öppen, jag vill skapa förståelse och ha folk med mig. Jag har dock flera gånger fått höra att jag kan vara otydlig som ledare. Jag tror det har att göra med att jag ibland väntar med att själv ta ställning eftersom jag vill att diskussionen ska fortgå och att alla ska vara med. Det kan uppfattas som att jag är otydlig. Har fått höra detta tillräckligt länge nu och bestämt mig för att jobba hårdare med att balansera öppenheten med tydlighet. Här är de tips jag fått från Thomas Gut. Vad tycker du om hans tips, kan det vara något för mig? Något du själv kan ha nytta av?

GÄSTINLÄGG AV THOMAS GUT: Lyhörd eller beslutsför? Som chef är det din uppgift att fatta beslut. Såväl dina medarbetare som din chef har rätt att förvänta sig att du är beslutsför.

Dina medarbetare har också ett berättigat krav på att du ska vara lyhörd och ta in deras synpunkter. Även om ledarskapet inte är demokratiskt kräver en verksamhet som ska vara långsiktigt effektiv att dina beslut beaktar dina medarbetares argument och sakkunskap.

Balansen mellan lyhördhet och beslutsförhet kan bli knepig för dig som chef. Det är en avvägning som du inte kan överlåta åt någon annan.

Några saker som hjälper dig att komma vidare är:

  • Sätt en tidpunkt för beslutet (inte sällan är du ju ändå tvungen av yttre omständigheter att göra det) och se till att medarbetarna känner till den tidpunkten.
  • Se till att det finns en känd plattform för frågeställningen i form av strategier, policys, spelregler och direktiv som du kan hänvisa till i ditt beslut och som medarbetarna har att utgå ifrån i sina förslag.
  • Kolla om diskussionen har fastnat i oförenliga ståndpunkter – då är det din sak att välja i stället för att upprätthålla en diskussion som kostar energi. Gör då klart att medarbetarna inte har en gemensam uppfattning och att det är din sak att välja.
  • Mörka inte nackdelarna med ditt val av beslut.
  • Förvänta dig och acceptera (ibland berättigad) kritik av dem som inte fick sina argument beaktade.

Thomas Gut arbetar som affärsinriktad mentor och erfaren samtalspartner. Han är egenföretagare med en bakgrund som chef och projektledare hos privata och offentliga arbetsgivare. Thomas på LinkedIn och på Thomas Gut Consulting.

Publicerat av Erik Fors-Andrée

Entreprenör, talare, utforskare, tänkare, upplevelse-junkie. Grundare gomonday.se. Boredom hurts my brain. Vill du prata mer? Du hittar mig på bland annat LinkedIn eller så kan du hitta en tid i min lunchkalender.

Dela med en vän eller kollega