Du - Ett varumärkeEn personlig tagline är en kort formulering av en persons professionella rykte, eller varumärke. Det här är något vi kommer att se mer och mer av, allteftersom det blir viktigare att lyfta fram personerna och inte bara organisationerna de jobbar på. För att jobba med mitt personliga varumärke lät jag 12 kollegor och kunder besvara en enkät, som ledde fram till en mening som beskriver mitt rykte. Det är något som dels har förankring i verkligheten – såsom folk verkligen har beskrivit mig – dels något att leva upp till varje dag.

Här är hela rapporten, som innehåller både positiva sidor och förbättringsområden. Och här är kortversionen:

Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får både medarbetarna och företaget att lyckas.

Erik har ett gränslöst och genuint engagemang som ser de anställdas potential och arbetar helhjärtat för att företaget och medarbetarna ska utvecklas och lyckas. Han är en sprudlande inspirationskälla som tar tag i de tuffaste frågorna och får medarbetare att växa. Han är en driven visionär som vågar utmana genom att lyssna på andra och han tar gärna oväntade vägar och vill alltid ligga i framkant. Erik gör rollerna på företaget tydliga och han får företaget att utvecklas snabbt, affärsmässigt och målinriktat. Han har hittat metoderna för att få en större grupp människor att gå framåt.

Erik ser saker ur olika perspektiv och utmanar traditionella hierarkier med sitt positiva förhållningssätt. Han är en kreativ utvecklare som ser möjligheter och framför allt vågar använda dem. Erik är modig och ser långsiktigt på verksamheten och är duktig på att låta medarbetarna vara med och utveckla denna. Han är en naturlig och driven ledare som gör sitt yttersta för att kunderna och medarbetarna ska bli nöjda. Erik är en skarp analytiker, en genomlysande nytänkare och en driven genomförare.”

Resultatet kommer från omdömen lämnade av 12 kollegor och kunder, som besvarat ett antal frågeställningar anonymt i augusti 2011. Svaren har sedan bearbetats och redovisats av Per Frykman & Karin SandinDu ett varumärke. Fördelen med den här metoden är att det på ett strukturerat sätt samlar åsikter från flera personer och på så sätt skapar en bild som i stor utsträckning bygger på andras uppfattning. Ett annat sätt att jobba med personligt varumärke kan vara att utgå mer från sig själv – hur man ser på sig själv, var man är på väg och hur man vill uppfattas. Båda metoderna fungerar, men angriper frågan från lite olika perspektiv: Fokus på omvärldens bild, förankrat i hur du ser på det; jämfört med fokus på hur du ser på det, förankrat i omvärldens bild.