Pfeffer & Stutton: Hinder mot handling

(Det här är del 3 bland mina inlägg om Execution & Time Management. Alla inlägg finns här.)

Pfeffer och Stutton redovisar en studie om vanliga hinder för handling i organisationer:

 • Rädsla, misstro och oro gör att människor inte vågar handla. Hylla istället misstagen och lär av dem! Uppmuntra ledande personer att redovisa misstag och vad de lärt sig av dem!
 • Internkonkurrens förhindrar handling. Undvik konkurrens och bygg positiva förväntningar, så ökar prestationsnivån!
 • Det förflutna håller kvar, ”så här har vi alltid/aldrig gjort”. Använd historien, men låt den inte dominera!
 • Jargong och krångligt språk. Var konkret och handlingsinriktad!
 • De mått som används är inte de som verkligen betyder något. De mått som betyder något är de mått som de anställda kan påverka — det man mäter blir gjort!
 • Man väntar för länge. Lär dig genom att handla, vänta inte med handling tills du lärt dig allt. Och prova, vänta inte tills du planerat allt in i minsta detalj!

Det finns också en mängd märkliga föreställningar som förhindrar handling. Många av dem känner jag igen från platser jag arbetat på. Följ upp och utkräv ansvar!

 • Föreställningen att beslut förändrar på egen hand.
 • Föreställningen att att presentationer ersätter handling.
 • Föreställningen att att rapporter och sammantränden är detsamma som verkställande.
 • Föreställningen att målsättningar och visioner i sig är implementering.
 • Föreställningen att planeringsarbete är detsamma som genomförande.