Alltför många företag dör av utmattningssyndrom. Sakta men säkert når de läget där det verkligen inte längre funkar. Ofta pratar man om att anledningen till att ett företag inte lyfter, är att det inte hittar sin marknad, men det räcker inte med att att försöka hitta en marknad som matchar din produkt. Som företagare måste du ta med dig själv i ekvationen. Du måste hitta en match mellan produkten, marknaden och dig själv.

Product/Market Fit

Det spelar ingen roll hur bra produkt du har om det inte finns en marknad för den. Och det spelar ingen roll hur tydligt du identifierat en lucka på marknaden, om du inte har en produkt som löser kundens problem.

Det kallas Product/Market Fit och är något av ett mantra för investerare och startup-folk. När du startar måste du fokusera på att hitta din product/market fit, annars kan företaget inte lyfta. Fokuserar du för mycket på produkten utan att tänkta på marknaden kommer du lägga för stora kostnader utan att skapa intäkter. Fokuserar du för mycket på marknaden, kommer du ha svårt att leverera på behoven och hitta en konkurrenskraft.

Product/Market Fit kan förklaras som ditt företags förmåga att hitta en marknad för sina produkter och dina produkters förmåga att möta behoven på marknaden.

Product/Market/Me

Utan Product/Market Fit kan du inte överleva långsiktigt. Men i jakten på Product/Market Fit är det viktigt att inte tappa bort sig själv. Jag känner allt oftare att jakten på Product/Market Fit sätter fel fokus. Jag har noterat det både i mitt eget bolag och i många rådgivningssamtal jag har med företagare.

Som företagare behöver du tänka Product/Market/Me. Vad det handlar om är inte bara om att hitta en matchning mellan produkt och marknad, utan också en matchning till dig som företagare eller entreprenör.

De flesta som startar företag (tror jag – vore nice om nån har siffror på detta) gör det av andra primära skäl än för att tjäna pengar. Pengarna är en del av det, men det är ofta annat som triggar igång: Ett brinnande intresse, en vilja att påverka och förändra, ett sökande efter frihet, en preferens om livsstil eller helt enkelt en otroligt bra idé.

Product/Market/Me kan förklaras som:

  • ditt företags förmåga att hitta en marknad för sina produkter
  • och dina produkters förmåga att möta behoven på marknaden
  • och hur väl de produkterna och den marknaden svarar mot dig som entreprenör: dina värderingar, dina prioriteringar och din livssyn

Alltför många företagare och entreprenörer jag träffar (mig själv inkluderad) lägger för lite fokus på ”me”. I alla fall medvetet. Me finns alltid med, men tillåts inte alltid vara uttalat och medvetet. Problemet är att när Me inte finns med så riskerar en del av det ursprungliga drivet bakom företagandet att dö i förtid. Det sker inte direkt och de flesta förändringar man gör under ett företags uppbyggnad är bra förändringar – men det är viktigt att låta Me vara centralt och drivande.

Alltför många företag dör av utmattningssyndrom

Ett företag som inte lyfter, självdör. Företagaren ger förr eller senare upp. Produkten måste hitta en marknad för att du ska få en intäkt och kunna överleva. Och du måste kunna leverera på marknadens behov för att långsiktigt klara dig.

Men minst lika viktigt är att vad och hur företaget gör, måste matcha dig som företagare. När det finns en matchning mellan produkt och marknad, men det inte stämmer överens med företagarens egna värderingar eller vision, så klarar företaget inte på lång sikt att överleva och definitivt inte att växa.

Några vanliga situationer som kan föra ditt företag in på fel spår:

  • Du behöver pengarna så du tar på dig ett uppdrag som egentligen inte är vad du ska göra.
  • Du får ett samarbetsförslag från ett företag som du tror kan hjälpa dig framåt, men tänker inte på om det andra företaget har mål som stämmer överens med dina.
  • Du läser en artikel eller pratar med en rådgivare som slår fast att x är så otroligt viktigt för att lyckas, så du börjar satsa på x trots att det egentligen inte är din grej (x kan till exempel vara sociala medier, ringa kalla samtal, nå till en viss målgrupp).
  • Du märker att marknaden för din produkt inte är tillräckligt stor, så du börjar göra ändringar. Bra! Men efter ett tag känner du att du tappat energi i bolaget och inser att du ändrat en del av den kärna som gjorde att du startade bolaget.

Om du känner att du upprepade gånger hamnar i de här eller liknande situationer, så behöver du blicka inåt och se att svaren på hur företaget ska lyckas inte bara finns i marknaden eller produkten, utan också i dig själv och dina värderingar. Vad är ditt personliga ”varför”? Varför gör du det du gör? Varför startade du ditt företag från första början? Var det det här jag ville? Är det detta jag vill bygga vidare på? I de frågorna finns grunden till energin som finns i bolaget. Inte för att du måste stanna kvar i samma tankesätt – tvärtom, det förändras med tiden! – men för att DU helt enkelt är en del av ekvationen, som du inte kan bortse från.

Produkt + Marknad + Jag = Energin att driva vidare