Då och då kör vi retrospektiv. 10-15 minuter där där vi blickar tillbaka på hur vi jobbar och hur vi tycker det fungerar. Här handlar det alltså inte om vad vi gjort eller ska göra utan bara om hur vi gör det. Löper allt på som det ska? Kommer vi framåt? Kan vi förbättra något?

Retrospect 27 november 2015

Vi har inte direkt nån plan för när vi kör retrospektiv. Det är behovsstyrt och sker helt enkelt när någon tycker att det är dags. Men vi utgår alltid från (ungefär) samma modell med fyra fält:

  1. Plus. Vad som har fungerat bra den senaste tiden: Vi kommer framåt, intensiteten, öppenheten, förutsättningslösheten, fortsatt väldigt kul, vi börjar fatta grejen, man börjar se det framför sig, landat i målgruppsdefinition, gamificationworkshopen var riktigt bra, vi gör framsteg, utvecklingsbloggen och alla de samtal och nya kontakter den leder till…
  2. Minus. Vad som kan förbättras; justeringar vi kan göra för att projektet ska löpa på ännu smidigare framöver: Saknar ett “ramverk” att stoppa in saker i, saknas viss konkretion, känner av risken för tidsbrist, vi kan bli mycket bättre på att samla upp idéer och sammanfatta i slutet av dagen, vill “checka av” saker, släppa något snart så vi kan börja känna på tjänsten…
  3. Blomma. Beröm vi vill ge till någon eller något som sticker ut som har varit väldigt bra: Veckans blomma till oss själva – hur klyschigt det än är, en stor blomma till Valtech som ställer upp på ett sånt här konstigt projekt, alla som kom på vår gamificationlunch och gav underbart input…
  4. Glödlampa. Slutsatser vi dragit, lärdomar, insikter, idéer: Börja samla idéer och lösningsskisser i Trello och märka upp dem där,  börja dela upp arbetsuppgifter mer – delegering fungerade bra förra veckan, jobba mer med “logiken” i tjänsten för att få en mer sammanhållen bild…

Vi hade en väldigt samstämmig bild: Vi är definitivt på rätt väg och vi behöver definitivt bli bättre på att konkretisera. Att vi har så lika bild av utmaningarna gör det förstås lättare att justera. Genom att vi är medvetna om vad vi vill bli bättre på börjar gruppen självjustera.

En mer konkret åtgärd den här gången var att vi bestämde oss för att ha en städdag. Vi har hittills haft en väldigt utforskande fas med extremt få ramar (vilket också lyftes upp bland flera av de positiva lapparna). Vi har varit öppna för idéer i alla riktningar och ingenting har varit “fel”. Det gör att vi samlat på oss väldigt många idéer, infallsvinklar, inspiration och lösningsförslag. Det finns väldigt många lösa trådar. Nu känner vi att det är dags att börja forma tydligare ramar att förhålla oss till när vi går vidare. Vi behöver ta en stund för att knyta ihop säcken.

Därför har vi kört en städdag med fokus på att plocka ner allt vi satt upp på väggarna och bara sätta upp det som är lite mer färdiga slutsatser. Allt kommer fortsatt att vara work-in-progress men vi behöver ändå tydligt komma framåt och se vad vi landat i.

Tre saker har hittills kommit upp på slutsats-väggen:

  • Tribe Sheet. Vi jobbar med tribal marketing och de slutsatser vi hittills dragit kring vår tribe har vi sammanställt på en tribe sheet. Den beskriver vår tribe (målgrupp) från fyra perspektiv: Vad personerna ägnar mycket tid åt; Vad personerna ägnar mycket pengar på; Vad som väcker starka (positiva respektive negativa) känslor hos personerna; och Vad personerna identifierar sig med.
  • Business Model Canvas. Det har aldrig funnits någon klassisk affärsplan för Cruited. Vi använder Business Model Canvas för att notera våra slutsatser om själva businessen. En Business Model Canvas ska få plats på ett blad och ger en bild av alltifrån kundsegment och leverantörer till hur vi tjänar pengar och vad som driver kostnader.
  • Persona för Neo. Ibland använder man persona för att beskriva en grupp av användare av en tjänst. Vi provade det men de två personor vi hade var en av de saker vi nu städat bort. Däremot har vi en persona för själva tjänsten. Den beskriver hur vi att tjänsten ska upplevas, hur den bemöter användarna, hur den beter sig.

 

Smurfar på praktik

Den här veckan har vi också haft besökt av ett gäng smurfar som ska praktisera hos oss. De är hyperpositiva och väldigt kreativa och satte genast igång att jobba – trots att de egentligen inte börjar förrän på torsdag.

Publicerat av Erik Fors-Andrée

Entreprenör, talare, utforskare, tänkare, upplevelse-junkie. Grundare gomonday.se. Boredom hurts my brain. Vill du prata mer? Du hittar mig på bland annat LinkedIn eller så kan du hitta en tid i min lunchkalender.

Dela med en vän eller kollega