Skitanalys av Arbetsförmedlingen

Jag har ingen aning om hur det egentligen förhåller sig på Arbetsförmedlingens styrelsemöten, ledningsmöten och regeringens möten om myndigheten. Å andra sidan är det väldigt få som har det.

Men om jag lägger ihop 1 och 1 så kommer jag fram till att bilden inte är så enkel som den kan verka.

Skit rinner alltid neråt. Det är ett enkelt sätt att analysera en verksamhet, vilket verksamhet som helst. Om något är skit: titta ett steg upp.

Arbetsförmedlingens organisation

Det är inte handläggarnas fel att Arbetsförmedlingen suger. Några av dem behöver bytas ut. Liksom några av cheferna för de 320 lokala Arbetsförmedlingarna. Några enhetschefer och några avdelningschefer också. Men det är ändå inte där problemet ligger.

Ytterligare några nivåer upp finns tre ledningsfunktioner samt generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist. Och här är det mycket möjligt att förändringar behövs. Fackförbundet ST gjorde i april en enkät som visade att mer än hälften av cheferna saknar förtroende för generaldirektören. Och i den interna arbetsmiljöenkäten fick generaldirektören väkdigt låga förtroendesiffror.

Angeles Bermudez-SvankvistMen hur ser det ut ovanför?

Arbetsförmedlingens högsta beslutande organ är styrelsen. ”Styrelsen fattar beslut i frågor av övergripande karaktär eller av särskild strategisk vikt för verksamheten” som man skriver på sin webbplats.

Styrelsen utsågs tidigare i år och förordnandet började gälla 1 april. Det är regeringen som utser styrelsen. Det är också regeringen som utser generaldirektören.

Här nånstans börjar det bli intressant. Varifrån kommer ”skiten”?

En av de sex styrelseledamöterna är misstänkt för bedrägeri (Sveriges radio). Där finns uppenbarligen ett problem (om nu misstankarna bekräftas).

Men om vi tittar på vad som skett:

GD har varit utsatt för kritik under en längre tid. Det har handlat om misstroende internt, det har handlat om kritik om skyhöga kostnader för coacher som inte ger resultat, och nu senast om något så trivialt som höga mobilräkningar. Fram till nu har styrelsen bara haft ett budskap: Vi har fullt förtroende.

Plötsligt byter man linje och säger att man saknar förtroende för sin generaldirektör och för ledningen.

I praktiken blir då GD avsatt – det finns inga andra utvägar. Men samtidigt är det egentligen inte styrelsens fråga att avsätta en gd. Det är regeringens fråga.

Angeles Bermudez-Svankvist svarar på styrelsens misstroende:

”Jag sitter absolut kvar tills vidare, och är förvånad över styrelsens agerande” (svd)

Antingen är hon otroligt barnslig, naiv och nästan lite tonårstrotsig – vilket jag inte riktigt tror – eller så ligger det mer bakom. Regeringen har varit väldigt tyst i frågan. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, som väl är den som i första hand borde uttala sig, har inte kommenterat. Till slut är det Anders Borg som säger:

”När styrelsen och generaldirektören har betydande samarbetssvårigheter måste man hitta en ny ledning”

”det är en svår organisation att styra. På senare år har Arbetsförmedlingen nästan alltid varit utsatt för stark kritik”(svt)

Anders BorgAnders Borg tar inte ställning till Angeles Bermudez-Svankvist insats som gd, utan hänvisar till ”samarbetssvårigheter” mellan henne och styrelsen samt till att det är ”en svår organisation att styra”. Angeles Bermudez-Svankvist avsätts inte för att hon gjort ett dåligt jobb. Utan för att det finns samarbetssvårigheter. När styrelsen går ut och säger att de saknar förtroende för GD, finns det förstås bara en av två saker regeringen kan göra: Avsätt GD. Eller avsätt styrelsen. Enklast för att rädda sig själv är att avsätta GD.

Som sagt, jag har egentligen ingen aning. Men känslan säger mig att det finns betydligt djupare problem här än generaldirektören. När hon vägrar avgå tolkar jag det som kritik – mot styrelsen, men framförallt mot regeringen. Hon har upplevt sig ha stöd från styrelsen och från regeringen i den linje hon driver på myndigheten. När styrelsen plötsligt inte stödjer den linjen, går förhoppningarna till att regeringen ska ställa upp.

Vad kommer då hända härnäst? Jag gissar på att nuvarande styrelse inte får sitta kvar under hela sin förtroendeperiod. Ledamöter kommer att bytas ut. Förhoppningsvis kommer linjen att vara tydligare från regeringen, till styrelsen, till gd. Och det ansvaret ligger i första hand på uppdragsgivaren: Regeringen.

Uppdatering. Läs också: Flummig minister styr Arbetsförmedlingen (Aftonbladet)