SMART verktyg för att skapa bra mål

Det här är första inlägget i en serie jag planerar om metoder och verktyg inom ledarskap, projektledning och personlig utveckling. Men jag vill ha input – tycker du att det ger nåt med den här typen av kortfattade, allmänna beskrvningar av metoder och verktyg? Skriv en kommentar. 

SMART är ett verktyg för att sätta upp bra mål i ett projekt eller för en verksamhet. Namnet kommer från de fem punkter som ska tas i beaktande vid formuleringen av de mål som sätts. Mål ska alltid vara: 

  • Specifika – ska något öka eller minska, vad ska utvecklas och åt vilket håll? Målet måste gå att förstå.
  • Mätbara – hur mycket ska något öka eller minska? Målet ska vara lätt att mäta så att vi ser om vi uppnått det.
  • Accepterade – allra bäst är om de som ska uppfylla målen också formulerar dem. Det motiverar medarbetarna.
  • Realistiska – går verkligen målen att nå? Det ska kännas möjligt att nå målet.
  • Tidssatta – när startar vi och när slutar vi?
  • (Ambitiösa – mitt tillägg, se längst ner i detta inlägg)

Alla punkterna ska checkas av för att säkerställa att det är ett bra mål, det vill säga ett mål som går att använda och inte bara blir en pappersprodukt. Vill man uppnå sina mål så ökar man sina chanser markant genom att göra målen SMARTA.

Den här typen av verktyg (mnemoteknik) är lätt att använda och när man gjort det några gånger så går det dessutom rätt snabbt att sätta upp bra mål. Vid mer komplexa situationer som till exempel organisationstuveckling är det dock viktigt att tänka på att det ofta kan finnas flera mål på olika nivåer – det blir viktigt att bena ut och dela upp.

Jag tycker att SMART har en rätt viktig brist. Ibland kan det bli för ”tama” mål. När man gjort det specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidssatt så får man inte samtidigt missa ambitionen och utmaningen. Jag lärde mig tidigare formeln MUTAR när U står för utmanande, men eftersom det är mycket svårare att komma ihåg, så föreslår jag istället SMARTA med det sista A:et som Ambitiös.