Embryot till Lean finns i Juristjourens DNA och modersmjölk

När man arbetar med förbättringsarbete är själva anslaget – hur man startar – oerhört viktigt. Att träffa målgruppen, i detta fall ledningsgruppen, på ett sätt som väcker rätt reaktioner. Inte minst är det viktigt att träffa grundarna och ägarna, som i detta fall är högst aktiva och har stort inflytande i bolaget.

Dela med en vän eller kollega