Jag har en väldigt pragmatisk inställning till personlighetstest och allt annat som har med personlig utveckling att göra. Det är förstås intressant att fundera på hur vetenskapliga testerna egentligen är och hur de är framtagna, men det viktigaste är är hur man kan använda dem. Ger de mig ett underlag som jag tycker är relevant för att förstå mig själv och fortsätta utvecklas, så räcker det.

Häromdagen fick jag boken och personlighetstestet StrengthsFinder (av Tom Rath), från alltid lika inspirerande Carina Kindkvist (tack!). Teorin bakom StrengthsFinder är både enkel och tilltalande: Vi har större chans att vara lyckliga och nå framgång om vi fokuserar på att använda våra styrkor istället för att försöka förändra våra svagheter. Samhället bygger dock mycket på det omvända – undersökningar visar till exempel att föräldrar ofta fokuserar på de skolämnen som barnen har lägst betyg i, och inte engagerar sig alls i de ämnen som barnen har bäst betyg i. Poängen med StrengthsFinder är att göra tvärtom och fokusera på styrkor.

Testet identifierar en persons fem främsta styrkor och ger också tips och råd om vad som är bra att tänka på när man har dessa styrkor och hur man lättast kommunicerar med människor som har andra dominerande styrkor.

Styrka = Talang * Investering

StrengthsFinder identifierar egentligen talanger, vilket inte är samma sak som en styrka. Talang är ett naturligt sätt att tänka, känna och bete sig. Genom att investera tid, kunskap och övning inom en talang, så uppstår en styrka.

Alltför ofta lägger vi tid och pengar på utbildningar och träning för något vi inte har talang för. Det behöver inte vara bortkastat, men det är ofta en betydligt bättre investering att lägga tid och pengar på de områden där vi har talang.

Jag håller helt med om grundtesen att fokusera på sina styrkor istället för sina svagheter. Och jag kan också konstatera att jag själv lagt mer medveten energi på att förbättra mina svaga områden istället för att utgå från mina styrkor. Samtidigt tycker jag att boken drar det lite för långt. Poängen tycker jag är att man ska fokusera på sina styrkor, men ändå jobba med sina svagheter, inte bortse helt från dem som man kan få intrycket av i boken.

34 styrkor

34 styrkor (talanger) har identifierats genom de över två miljoner (!) intervjuer som Gallup genomfört och som ligger bakom testet. I boken Strengths Based Leadership (Tom Rath och Barry Conchie) delas styrkorna in fyra kategorier . Gallup har konstaterat att framgångsrika ledningsgrupper består av personer med en bredd av styrkor från dessa fyra områden: Executing, Influencing, Relationship Building, Strategic Thinking. För personlig utveckling räcker de bredare områdena inte till, men för att sammansätta grupper är de praktiska.

De 34 styrkorna sorterade i fyra kategorier:

Executing Influencing Relationship Building Strategic Thinking
Achiever Activator Adaptability Analytical
Arranger Command Developer Context
Belief Communication Connectedness Futuristic
Consistency Competition Empathy Ideation
Deliberative Maximizer Harmony Input
Discipline Self-Assurance Includer Intellection
Focus Significance Individualization Learner
Responsibility Woo Positivity Strategic
Restorative Relator

StrengthsFinder söker det intuitiva svaret på frågorna

Testet består av 177 frågor och varje fråga måste besvaras inom 20 sekunder. Med tre lekande barn omkring mig blev det inte helt lätt, framför allt eftersom vissa av frågorna inte alls är självklara. Poängen är förstås att fånga intuitiva svar eftersom de anses mer genuina.

Frågorna är uppbyggda som två påståenden som ställs mot varandra. Ibland enkla att ta ställning till, ibland lite svårare. Här är tre exempel:Mina fem styrkor enligt StrengthsFinder

Nyttan av et personlighetstest uppstår när man använder det. Man måste fördjupa sig i resultaten och bedöma om man tycker att det stämmer eller inte, både utifrån hur man själv känner och baserat på vad man hört från andra eller sett i andra test. Och man måste själv välja hur man vill fortsätta använda det.

Mina styrkor StrengthFinder testet är Competition, Analytical, Strategic, Achiever, Futuristic. Den första var lite oväntad, men de fyra andra känner jag igen sen tidigare. Jag kan också konstatera att tre av mina fem styrkor faller inom en och samma grupp: Strategic Thinking. Är inte speciellt förvånad över att flera av mina styrkor handlar om strategiskt tänkande; jag både känner igen mig själv och har hört det från andra. Nedan är beskrivningen av mina fem styrkor och en kort första reflektion om dem.

Competition

Den här styrkan var lite oväntad. Ännu mer oväntat var att den kom först bland mina fem. Men jag kommer ihåg frågorna i testet och kan förstå varför den här styrkan kommer upp. Helt fel är den definitivt inte, men jag får låta det sjunka in ett tag för att känna efter hur väl den stämmer.

Competition is rooted in comparison. When you look at the world, you are instinctively aware of other people’s performance. Their performance is the ultimate yardstick. No matter how hard you tried, no matter how worthy your intentions, if you reached your goal but did not outperform your peers, the achievement feels hollow. Like all competitors, you need other people. You need to compare. If you can compare, you can compete, and if you can compete, you can win. And when you win, there is no feeling quite like it. You like measurement because it facilitates comparisons. You like other competitors because they invigorate you. You like contests because they must produce a winner. You particularly like contests where you know you have the inside track to be the winner. Although you are gracious to your fellow competitors and even stoic in defeat, you don’t compete for the fun of competing. You compete to win. Over time you will come to avoid contests where winning seems unlikely.

När man gör StrengthFinder får man också en personligt anpassad version av beskrivningen. I det här fallet tycker jag den stämmer lite bättre:

Instinctively, you sometimes find that your capacity for using common sense or reason gives you an edge — that is, an advantage — over some people in certain situations. Perhaps you motivate yourself to use your brainpower to accomplish more or do better work than you ever have. Because of your strengths, you undoubtedly outwit or outmaneuver most of your rivals. You aim to distinguish yourself as the champion. Your fear of losing likely fuels your desire to be victorious. It’s very likely that you aspire to head up a large enterprise. You feel you can transform this hope into reality by working quite hard. Chances are good that you yearn to lead a big organization. You want to be the person who makes major decisions. You like the idea of being “number one.” By nature, you rely on your sophisticated vocabulary to outthink people. Whether speaking or writing, you interject technical or subject-specific terms to confront resistance head on or force issues into the open. This authoritarian stance puts people on notice that you are clever. At this point, individuals’ confidence levels begin to drop. Your ease with language and artful tactics signal that you are in charge.

Analytical

Verkligen! Jag har alltid varit analytisk, så den här styrkan är ingen överraskning (för övrigt är väl hela det här inlägget ett tecken på det). Jag har både studerat det (filosofi och andra humanistiska ämnen) och använt det som styrka i jobb. Gillar också StrengthFinders beskrivning av den analytiska styrkan, till exempel det där med att jag kan uppfattas som att jag försöker förstöra folks idéer och teorier, medan jag i själva verket vill precis tvärtom. Jag ifrågasätter för att utmana och stärka, inte för att förstöra.

Your Analytical theme challenges other people: “Prove it. Show me why what you are claiming is true.” In the face of this kind of questioning some will find that their brilliant theories wither and die. For you, this is precisely the point. You do not necessarily want to destroy other people’s ideas, but you do insist that their theories be sound. You see yourself as objective and dispassionate. You like data because they are value free. They have no agenda. Armed with these data, you search for patterns and connections. You want to understand how certain patterns affect one another. How do they combine? What is their outcome? Does this outcome fit with the theory being offered or the situation being confronted? These are your questions. You peel the layers back until, gradually, the root cause or causes are revealed. Others see you as logical and rigorous. Over time they will come to you in order to expose someone’s “wishful thinking” or “clumsy thinking” to your refining mind. It is hoped that your analysis is never delivered too harshly. Otherwise, others may avoid you when that “wishful thinking” is their own.

Strategic

Inte heller denna var oväntad. Det ligger nära det analytiska, men det finns en skillnad. Det strategiska tänkandet fokuserar mer framåt än bakåt. Det handlar om att förutse vilka metoder och handlingsvägar som leder till målet.

The Strategic theme enables you to sort through the clutter and find the best route. It is not a skill that can be taught. It is a distinct way of thinking, a special perspective on the world at large. This perspective allows you to see patterns where others simply see complexity. Mindful of these patterns, you play out alternative scenarios, always asking, “What if this happened? Okay, well what if this happened?” This recurring question helps you see around the next corner. There you can evaluate accurately the potential obstacles. Guided by where you see each path leading, you start to make selections. You discard the paths that lead nowhere. You discard the paths that lead straight into resistance. You discard the paths that lead into a fog of confusion. You cull and make selections until you arrive at the chosen path — your strategy. Armed with your strategy, you strike forward. This is your Strategic theme at work: “What if?” Select. Strike.

Achiever

Klockrent! Inga nyheter egentligen, men väldigt träffsäkert beskrivet. Jag har kanske inte riktigt insett hur väl detta stämmer in på mig. Jag vilar aldrig, eftersom det alltid finns mer att göra. Jag gillar att vara upptagen. Jag går ofta vidare utan att erkänna mina (eller andras) framgångar för mig själv. Det som ligger framför mig är så oändligt mycket mer motiverande än vad som redan gjorts. Vilket ju ibland till exempel kan uppfattas av medarbetare som att jag inte tillräckligt mycket ser deras framgångar. Men mitt sätt att se framgångar är att ta tag i nästa steg. Det finns ju så härligt mycket att göra!

Your Achiever theme helps explain your drive. Achiever describes a constant need for achievement. You feel as if every day starts at zero. By the end of the day you must achieve something tangible in order to feel good about yourself. And by “every day” you mean every single day — workdays, weekends, vacations. No matter how much you may feel you deserve a day of rest, if the day passes without some form of achievement, no matter how small, you will feel dissatisfied. You have an internal fire burning inside you. It pushes you to do more, to achieve more. After each accomplishment is reached, the fire dwindles for a moment, but very soon it rekindles itself, forcing you toward the next accomplishment. Your relentless need for achievement might not be logical. It might not even be focused. But it will always be with you. As an Achiever you must learn to live with this whisper of discontent. It does have its benefits. It brings you the energy you need to work long hours without burning out. It is the jolt you can always count on to get you started on new tasks, new challenges. It is the power supply that causes you to set the pace and define the levels of productivity for your work group. It is the theme that keeps you moving.

Futuristic

Den här är jag förvånad över att den inte kom längre upp bland mina styrkor. Jag vet att jag läser framtiden träffsäkert och många har också konstaterat samma sak. Jag vet helt enkelt hur det kommer att vara. Och det känns skönt att säga att jag vet!

“Wouldn’t it be great if . . .” You are the kind of person who loves to peer over the horizon. The future fascinates you. As if it were projected on the wall, you see in detail what the future might hold, and this detailed picture keeps pulling you forward, into tomorrow. While the exact content of the picture will depend on your other strengths and interests — a better product, a better team, a better life, or a better world — it will always be inspirational to you. You are a dreamer who sees visions of what could be and who cherishes those visions. When the present proves too frustrating and the people around you too pragmatic, you conjure up your visions of the future and they energize you. They can energize others, too. In fact, very often people look to you to describe your visions of the future. They want a picture that can raise their sights and thereby their spirits. You can paint it for them. Practice. Choose your words carefully. Make the picture as vivid as possible. People will want to latch on to the hope you bring.

Och så en till?

Jag har tidigare noterat att ett viktigt mål för mig personligen är att känna att jag gör nån form av avtryck i världen, att jag ”påverkar”. Jag är övertygad om att världen utvecklas i positiv riktning och jag vill i så stor utsträckning som möjligt bidra till den utvecklingen. Jag vill kunna ta ett ansvar och agera istället för att bara ”följa med”.

Det här tycker jag inte fångas upp av mina fem styrkor. Men när jag bläddrade igenom de andra 29 styrkorna i boken så noterade jag Significance.

You want to be very significant in the eyes of other people. In the truest sense of the word you want to be recognized. You want to be heard. You want to stand out. You want to be known. In particular, you want to be known and appreciated for the unique strengths you bring. You feel a need to be admired as credible, professional, and successful. Likewise, you want to associate with others who are credible, professional, and successful. And if they aren’t, you will push them to achieve until they are. Or you will move on. An independent spirit, you want your work to be a way of life rather than a job, and in that work you want to be given free rein, the leeway to do things your way. Your yearnings feel intense to you, and you honor those yearnings. And so your life is filled with goals, achievements, or qualifications that you crave. Whatever your focus — and each person is distinct — your Significance theme will keep pulling you upward, away from the mediocre toward the exceptional. It is the theme that keeps you reaching.

StrengthFinder jämfört med andra verktyg

Eftersom jag är lite nördig vad gäller personlig utveckling så har jag provat ett gäng olika tester och utvärderingar. Nästan alltid stämmer de stora dragen överens med varandra när jag jämför resultaten från olika tester. De två senaste jag gjort var Insights Discovery (tack Marie Svedberg!) och Ditt professionella rykte (tack Per Frykman och Karin Sandin!), så nedan är en snabb jämförelse av dem i förhållande till StrengthsFinder.

Insights Discovery och Ditt professionella rykte

Insights Discovery är ett rätt klassiskt personlighetstest som ursprungligen baseras på Jungs psykologi. Testet går ut på att ange hur väl man tycker olika påståenden stämmer in på en själv. Resultaten sammanfattas i en personlighetstyp:

Erik är en verkställande organisatör (flexibel). Erik tilltalas av teoretiska och globala koncept. Han är en strateg och kan klart se för- och nackdelarna i de flesta situationer. Eftersom han tycker att en konversation skall ha ett syfte och han verkligen kan driva en diskussion till sin spets, låter han sig egentligen bara övertygas av fakta. Han är en naturlig ledare och tar kontroll genom sin förmåga att planera och ha klart för sig både långsiktiga och kortsiktiga mål. Han förväntar sig att överordnade skall ha tydliga riktlinjer, så att han vet exakt vad som förväntas och kan relatera till klara ansvarsområden. På jobb så sätter han igång fler saker än han avslutar han kan behöva någon som ser till att detaljerna följs.

Det här känns ju överlag som att det stämmer bra med de styrkor jag fick fram från StrengthsFinder. Flera viktiga nyckelord från Insights Discovery återkommer i beskrivningarna av mina styrkor enligt StrengthsFinder, till exempel: teoretiska och globala koncept, strateg, se för- och nackdelarna i de flesta situationer, övertygas av fakta, planera. Även till exempel formuleringen “han tycker att en konversation skall ha ett syfte” i Insights Discovery, återfinns i beskrivningarna i StrengthsFinder: “appeal to your Achiever talents by learning the objectives of each meeting” (achiever).

”Ditt professionella rykte” är egentligen inte ett personlighetstest i den klassiska bemärkelsen. Det främsta syftet är att kartlägga och förstå en persons rykte. Fokus är alltså mer på hur andra uppfattar mig, än på hur jag själv ser på mig. Testet genomförs genom att kollegor får svara på frågor om mig. Resultatet sammanfattas främst i en tagline:

“Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får både medarbetarna och företaget att lyckas.”

Det känns inte som att min tagline tar lika mycket fasta på det strategiska och analytiska som jag tycker att resultaten från de två andra testerna gör. Kanske ger den en lite annan uppfattning än vad testerna gör. Några av nyckelorden som förekommer, inklusive ord i den lite djupare beskrivningen (se inlägget) är: visionär, utmana, vill alltid ligga i framkant, ser saker ur olika perspektiv, utmanar traditionella hierarkier, ser långsiktigt på verksamheten, skarp analytiker, genomlysande nytänkare och driven. Här känns det som att större fokus har hamnat på det som vi StrengthsFinder motsvarar styrkan Futuristic. Testerna säger alltså inte emot varandra, men jag tycker att de lägger tonvikt på olika saker.

Publicerat av Erik Fors-Andrée

Entreprenör, talare, utforskare, tänkare, upplevelse-junkie. Grundare gomonday.se. Boredom hurts my brain. Vill du prata mer? Du hittar mig på bland annat LinkedIn eller så kan du hitta en tid i min lunchkalender.

Dela med en vän eller kollega